Prima / Noutăţi / Agent Guvernamental » Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat trei hotărîri împotriva Republicii Moldova în cauzele Grafescolo S.R.L., Chirica și Cornea imprimare
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat trei hotărîri împotriva Republicii Moldova în cauzele Grafescolo S.R.L., Chirica și Cornea
23.07.2014    

La 22 iulie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrile în cauzele Grafescolo S.R.L. c. Republicii Moldova (cererea nr. 36157/08), Cornea c. Republicii Moldova (cererea nr. 22735/07) şi Chirica c. Republicii Moldova (cererea nr. 50905/08) , prin care a constatat încălcarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare "Convenţia").

1. Grafescolo S.R.L. c. Republicii Moldova (cererea nr. 36157/08)

Reclamantul, Grafescolo S.R.L, este o societate cu răspundere limitată, înregistrată în Republica Moldova.

La 13 februarie 2003, Consiliul orășenesc Vadul-lui-Vodă a adoptat o decizie prin care s-a decis de a permite companiei reclamante să cumpere serele și terenul aferent. În martie 2003, Primăria orașului Vadul-lui-Vodă și compania reclamantă au încheiat contractul de vînzare-cumpărare.

La 15 iunie 2006, Consiliul local a anulat decizia anterioară, iar la 25 decembrie 2006 a înaintat o acțiune în instanță, prin care a solicitat declararea nulității contractului de vînzare-cumpărare. Compania reclamantă a invocat, inter alia, că acțiunea a fost depusă cu depășirea termenului de prescripție, în conformitate cu prevederile Codului Civil în vigoare la momentul încheierii contractului.

Judecătoria Ciocana a respins acțiunea companiei reclamante și a admis pretențiile consiliului local, declarînd nul contractul de vînzare-cumpărare. Instanța a stabilit că în cazul de față sunt aplicabile prevederile Codului Civil nou privind termenul de prescripție. Curtea de Apel Chișinău a admis apelul companiei reclamante și a casat hotărîrea primei instanțe. Curtea Supremă de Justiție a casat decizia instanței de apel, cu menținerea hotărîrii instanței de fond. La examinarea cauzei în instanța de recurs a participat doar reprezentantul autorității locale.

Reclamantul revendică încălcarea drepturilor sale garantate de prevederile articolului 6 din Convenţie, dreptul la un proces echitabil, invocînd faptul că instanțele judecătorești naționale nu au aplicat corect prevederile Codului Civil privind termenul de prescripție, în vigoare la momentul încheierii contractului de vînzare-cumpărare și au examinat recursul în lipsa reprezentantului său. De asemenea, reclamantul a pretins încălcarea drepturilor sale garantate de prevederile articolului 1 al Protocolul nr. 1 adițional la Convenție.

În comentariile sale, Guvernul a susținut că termenul de prescripție nu este aplicabil, deoarece instanțele judecătorești naționale au declarat nulitatea absolută a contractului de vînzare-cumpărare și a contestat afirmația companiei reclamante privind necitarea la examinarea recursului.

La rîndul său, Curtea a menționat că problema referitoare la termenul de prescripție este un argument important invocat de către compania reclamantă pe parcursul examinării cauzei. Dacă ar fi fost acceptat, acesta ar fi putut rezulta în respingerea acțiunii depuse de către consiliul local împotriva companiei reclamante. În pofida acestui fapt, Curtea Supremă de Justiție a omis să motiveze de ce nu a acceptat acest argument important. Mai mult decît atît, ședința Curții Supreme de Justiție a avut loc în lipsa reprezentantului companiei reclamante. Prin urmare, Curtea a constatat existența încălcării art.6 din Convenție.

Capătul de plîngere privind încălcarea articolului 1 al Protocolul nr. 1 adițional la Convenție a fost declarat inadmisibil.

Curtea a decis, în temeiul art.41 din Convenţie, să acorde companiei reclamante suma de 3 600 de euro cu titlu de prejudiciu moral şi 2000 de euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Actualmente, hotărîrea este disponibilă doar în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

2. Cornea c. Republicii Moldova (cererea nr. 22735/07)

Reclamantul, Gheorghe Cornea, este cetăţean al Republicii Moldova, născut în 1956 cu domiciliul la Curchi. Speța se referă la un litigiu de muncă, reclamantul pretinzînd faptul că nu a avut acces la un proces echitabil, garantat de art. 6 din Convenție.

Reclamantul activa în funcţia de şef al secţiei de psihiatrie femei la Spitalul de Psihiatrie din Orhei.

În februarie 2003, în rezultatul suspendării din funcţie a medicului-şef al Spitalului de Psihiatrie din Orhei, reclamantul a asigurat interimatul funcției. În poziţia deţinută anterior de reclamant a fost numit, pe perioadă determinată, medicul V.C.

La 27 octombrie 2005, odată cu restabilirea în funcţie a medicului-şef suspendat, reclamantul şi V.C. au fost transferaţi în funcţiile deţinute anterior. V.C. a contestat decizia în instanța de judecată.

La 28 februarie 2006, în lipsa reclamantului, judecătoria Orhei l-a restabilit pe V.C. în funcţia de şef al secţiei de psihiatrie femei la Spitalul de Psihiatrie din Orhei. Reclamantul nu a fost atras în proces și, ulteriorr, cînd a aflat despre acesta, a contestat hotărîrea primei instanțe la Curtea de Apel.

La 8 iunie 2006, Curtea de Apel Chişinău a restituit cererea reclamantului pe motiv că acesta nu este participant la procesul în cauză.

La 15 noiembrie 2006, Curtea Supremă de Justiție a respins recursul reclamantului, constatînd că drepturile sale nu au fost afectate de hotărârea primei instanțe. În rezultatul evenimentelor, reclamantul a ocupat funcția de medic obișnuit, avînd un salariu mai mic ca al unui șef de secție.

Reclamantul revendică încălcarea drepturilor sale garantate de prevederile articolului 6 din Convenţie, plîngîndu-se pe faptul că nu a avut acces la un proces echitabil, fiind lipsit de dreptul de a participa într-un litigiu de muncă ce îl viza nemijlocit şi de a-şi apăra drepturile.

Guvernul a solicitat respingerea cererii ca fiind nefondată şi a considerat că nu a avut loc o încălcare a drepturilor reclamantului, garantate de Convenţie și a susţinut că reclamantul nu a epuizat căile interne de atac.

Curtea a constatat, în unanimitate, existența încălcării articolului 6§ 1 din Convenție. Ea a subliniat, că nu există vreun indiciu că reclamantul a aflat despre procedurile judiciare invocate în speţă, anterior adoptării hotărîii judecătoriei Orhei. Curtea a notat, de asemenea, că este surprinsă de concluzia Curţii Supreme de Justiţie, precum că drepturile reclamantului nu au fost afectate de hotărîrea instanţei de fond. Prin hotărîrea din 28 februarie 2006, reclamantul a fost retrogradat în funcție, pierzîndu-şi poziția administrativă deţinută anterior şi primind un salariu mai mic.

În egală măsură, Curtea a menționat că restituirea cererii de apel, înaintate de reclamant fară examinarea în fond a acesteia, constituie o îngrădire arbitrară a dreptului reclamantului de acces la o instanţă de judecată.

Curtea a decis, în temeiul art.41 din Convenţie, să acorde reclamantului suma de 1 800 de euro cu titlu de prejudiciu moral.

Actualmente, hotărîrea este disponibilă doar în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

3. Chirica c. Republicii Moldova (cererea nr. 50905/08)

Reclamantul, Grigore Chirică, este cetățean al Republicii Moldova, născut în 1969 și locuiește în or. Brestovje (Croația).

În anul 2006, în temeiul funcției pe care o deținea în cadrul Ministerului Apărării, reclamantului i-a fost alocată o locuință socială. În rezultatul refuzului autrităților locale de a elibera ordinul de repartiție a apartamentului, reclamantul a înaintat o cerere de chemare în judecată.

La 15 martie 2007, Curtea de Apel Chișinău a obligat Consiliului Municipal să elibereze reclamantului ordinul de repartiție a locuinței. Hotărîrea a fost menținută fără modoficări de către Curtea Supremă de Justiție.

Hotărîrea a fost executată la 19 februarie 2009.

Reclamantul revendică încălcarea drepturilor sale garantate de prevederile articolul 6 § 1, și articolul 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție, plîngîndu-se de executarea tardivă a hotărîrii definitive pronunțate în favoarea sa. De asemenea, reclamantul pretinde încălcarea dreptului său la un recurs intern efectiv, în sensul articolului 13 din Convenție, doarece nu a putut obține compensarea daunelor cauzate în rezultatul executării tardive.

Guvernul a susținut că reclamantul nu putea pretinde în continuare statutul de "victimă" în sensul articolului 34 al Convenției, deoarece hotărîrea pronunțată în favoarea sa a fost executată în termen rezonabil și a solicitat respingerea cererii.

Guvernul a mai menționat că reclamantul nu a suferit un prejudiciu substanțial în acest caz, problema de atribuire a ordinului de repartiție purtînd un caracter formal, deoarece solicitantul locuia deja în apartament.

Curtea a respins argumentele Guvernului și a constatat, în unanimitate, existența încălcării drepturilor reclamantului garantate de art. 6 din Convenție. În cazul de față nu se impunea întreprinderea unor măsuri complexe, ce ar solicita mai mult timp și un efort sporit din partea autorităților, fiind necesară doar exercitarea obligației de a acorda reclamantului un document oficial - ordinul de repartiție a locuinței. Prin urmare, vina privind executarea tardivă a hotărîrii poate fi imputată autorităților locale.

Cu referire la încălcarea art.13 din Convenție, Curtea a statuat că la momentul apariției litigiului, reclamantul nu a beneficiat de un recurs efectiv pentru apărarea drepturilor sale garantate de articolul 6 § 1 din Convenție.

Curtea Europeană a decis să nu examineze separat capătul de plîngere invocat în temeiul articolului 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție.

Curtea a decis, în temeiul art.41 din Convenţie, să acorde reclamantului suma de 900 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 100 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Hotărîrea este disponibilă la moment doar în limba franceză şi poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4670830     Soluție
 
Servicii
Close