Prima / Noutăţi / Agent Guvernamental » Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea Urechean şi Pavlicenco v. Republica Moldova imprimare
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea Urechean şi Pavlicenco v. Republica Moldova
02.12.2014    

La 02.12.2014 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrea în cauza Urechean şi Pavlicenco v. Republica Moldova (cererile nr. 27756/05 şi nr. 41219/07), prin care a constatat încălcarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare "Convenţia").

Reclamanţii, Serafim Urechean şi Vitalia Pavlicenco, sînt cetăţeni ai Republicii Moldova care s-au născut în anul 1950 şi, respectiv, în anul 1953, şi locuiesc în Chişinău. Speţa se referă la aspectul imunităţii prezidenţiale într-o cauză cu privire la defăimare.

Reclamanţii, care la momentul evenimentelor erau politicieni ai partidelor de opoziţie, au depus cereri de chemare în judecată împotriva Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, pentru declaraţiile pretinse ca fiind defăimătoare, făcute în cadrul unor emisiuni tv în anul 2004 şi 2007. În cadrul acestor emisiuni, Vladimir Voronin ar fi acuzat-o pe Vitalia Pavlicenco că a fost membră KGB, iar pe Serafim Urechean, care era primar de Chişinău în acel moment, de faptul că ar fi instituit un sistem corupt în stil mafiot.

Instanţele judecătoreşti de primă instanţă au încetat procesul în cauzele de defăimare iniţiate de reclamanţi pe motiv că, în conformitate cu prevederile Constituției, Preşedintele Republicii Moldova se bucură de imunitate şi nu poate fi tras la răspundere civilă pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului său. În februarie 2005 şi iunie 2007, recursurile declarate de către reclamanţi au fost respinse ca nefondate, iar încheierile instanţelor judecătoreşti de primă instanţă au fost menţinute ca fiind legale şi întemeiate.

Reclamanţii, invocînd dreptul de acces la un tribunal, prevăzut de articolul 6 § 1 din Convenţie, s-au plîns că nu au putut intenta o acţiune în defăimare împotriva Preşedintelui Republicii Moldova în perioada exercitării mandatului.

În speţă, pentru prima dată Curtea Europeană a trebuit să examineze aspectul privind imunitatea prezidenţială în cauze civile. Prin urmare, Curtea a constatat că, avînd în vedere circumstanţele cauzelor, nu a existat un echilibru echitabil între interesele părţilor implicate, și anume interesul public de a proteja libertatea de exprimare a Președintelui în exercitarea mandatului său și interesul reclamanților de a avea acces la un tribunal și obținerea unei decizii motivate asupra pretențiilor lor.

În consecinţă, Curtea a hotărît că au fost încălcate drepturile reclamanţilor garantate de articolul 6 § 1 din Convenţie.

Curtea a decis în temeiul articolului 41 din Convenţie să acorde Vitaliei Pavlicenco suma de 3600 euro cu titlu de prejudiciu moral şi suma de 5289,60 euro pentru costuri și cheltuieli. Serafim Urechean nu a prezentat nicio pretenție cu titlu de reparație echitabilă.

Menționăm că hotărîrea a fost adoptată cu patru voturi împotriva la trei, ceea ce denotă că nu toți judecătorii Curții Europene care au examinat cauza au fost convinși de existența încălcării drepturilor reclamanţilor garantate de Convenție (a se vedea, în acest sens, opiniile disidente).

Hotărîrea va deveni definitivă în termen de trei luni de zile de la data pronunţării în condiţiile articolului 44 § 2 din Convenţie.

Actualmente, hotărîrea este disponibilă doar în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4749945     Soluție
 
Servicii
Close