Prima / Noutăţi / Agent Guvernamental » Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea în cauza BUZADJI c. Republicii Moldova imprimare
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărîrea în cauza BUZADJI c. Republicii Moldova
16.12.2014    

La 17 decembrie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare "Curtea Europeană") a pronunţat hotărîrea în cauza Buzadji c. Republicii Moldova (cererea nr. 23755/07), prin care a constatat că a existat o încălcare a articolului 5 § 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Cazul se referă la ținerea persoanei în stare de arest pentru o perioadă de peste zece luni.

Reclamantul, Petru Buzadji, este cetățean al Republicii Moldova, născut în anul 1947, care locuiește în Comrat. El a fost arestat în mai 2007, fiind acuzat de fraudarea unei companii de stat în care activa în calitate de director. Termenul deţinerii reclamantului în stare de arest a fost extins de cîteva ori, pînă în iulie 2007, în esență invocîndu-se aceleași motive. La cererea reclamantului, instanţele judecătoreşti i-au schimbat măsura preventivă în arest la domiciliu pînă în martie 2008, ulterior fiind eliberat pe cauțiune.

În fața Curții, reclamantul s-a plîns, în temeiul articolului 5 § 3 din Convenție, despre lipsa motivelor suficiente pentru arestarea sa. Reclamantul a invocat că instanțele judecătoreşti au respins cererile sale de eliberare, fără a ţine cont că era un om cunoscut în mediul de afaceri, avea familie și nu a obstrucționat în niciun mod urmărirea penală. De asemenea, reclamantul s-a plîns de încălcarea prevederilor articolului 5 §§ 1 și 4 din Convenție, fără a invoca argumente. În cele din urmă, reclamantul s-a plîns, în temeiul articolului 6 §§ 1 și 2 din Convenție, despre lipsa dovezilor pentru arestarea sa și încălcarea principiului egalității armelor.

Guvernul a contestat alegațiile reclamantului, susținînd că instanțele judecătorești au invocat motive relevante și suficiente. În opinia Guvernului, instanțele judecătorești naționale s-au bazat pe complexitatea cauzei, existența riscului imixtiunii în procesul de înfăptuire a justiţiei, eschivării reclamantului de la organul de urmărire penală sau distrugerii probelor, precum şi riscului înțelegerii cu alți suspecți. De asemenea, pentru a demonstra argumentul complexității cauzei, Guvernul a prezentat o copie a rechizitoriului împotriva reclamantului și a fiilor săi, materialele cauzei constituind peste 100 de volume.

Curtea a admis doar plîngerea invocată în temeiul articolului 5 § 3 din Convenţie, restul plîngerilor invocate în temeiul articolului 5 §§1 şi 4 şi articolului 6 din Convenţie au fost declarate inadmisibile.

Curtea a notat că termenul ţinerii reclamantului în stare de arest a constituit 10 luni, dintre care 2,5 luni în arest preventiv și restul sub arest la domiciliu. Totuşi, în deciziile privind aplicarea măsurii preventive, instanțele judecătoreşti naționale s-au limitat doar la reiterarea motivelor formale în mod abstract și stereotipic, parafrazînd temeiurile arestării preventive prevăzute de articolele Codului de procedură penală, fără a oferi detalii referitor la aplicabilitatea acestora speței în cauză. Prin urmare, Curtea Europeană a constatat că a existat o încălcare a prevederilor articolului 5 § 3 din Convenție.

Curtea a decis, în temeiul articolului 41 din Convenţie, să acorde reclamantului suma de 3000 Euro pentru prejudiciul moral și 1300 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Hotărîrea a fost adoptată cu patru voturi împotriva la trei, ceea ce denotă că nu toți judecătorii Curții Europene care au examinat cauza au fost convinși de existența încălcării dreptului reclamantului garantat de Convenție (a se vedea, în acest sens, opiniile disidente şi concurente).

Hotărîrea va deveni definitivă în termen de trei luni de zile de la data pronunţării în condiţiile articolului 44 § 2 din Convenţie.

Actualmente, hotărîrea este disponibilă doar în limba engleză şi poate fi accesată pe pagina web a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4749950     Soluție
 
Servicii
Close