Prima / Profesii și servicii juridice / Interpreți și traducători / Anunțuri » Anunț privind organizarea examenului de atestare a interpreților și/sau traducătorilor imprimare
Anunț privind organizarea examenului de atestare a interpreților și/sau traducătorilor
26.02.2018    

Comisia de atestare și disciplină a interpreților şi traducătorilor anunţă organizarea examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor autorizați.

În vederea înscrierii la examen candidaţii vor depune următoarele acte:  

a) cerere, cu indicarea activităţii şi a limbii pentru care se solicită autorizarea (vezi modelul în anexa nr. 1);

b) curriculum vitae (vezi modelul în anexa nr. 2);

c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau de masterat ori un act echivalent din care rezultă specializarea în limba ori în limbile străine pentru care solicită autorizarea sau posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent în drept din care rezultă abilități de predare în limba străină pentru care solicită autorizarea.

Pentru limbile orientale ori rar folosite (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 888 din 19 iulie 2016), precum şi al interpreţilor semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi se vor prezenta certificate care atestă nivelul cunoaşterii limbii sau, după caz, a semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi; 

d) copia legalizată a actelor ce atestă vechimea în muncă în specialitatea dată de cel puţin 2 ani;

e) cazierul judiciar;

f) copia legalizată a buletinului de identitate.

Actele de referinţă, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei adresa:  mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 128 sau 102, până la 12 martie 2018.

Informaţiile relevante referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor vor fi plasate pe pagina web a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, la rubrica Persoane autorizate/Interpreți și traducători/Anunțuri

Persoană de contact:

Marcela Isac, consultant superior în cadrul Direcției profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției,

tel: +373 22 20 14 41;

e-mail:marcela.isac@justice.gov.md

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9322327     Soluție
 
Servicii
Close