Prima / Profesii și servicii juridice / Administratori autorizați / Anunțuri » ÎN ATENŢIA MEMBRILOR UNIUNII ADMINISTRATORILOR AUTORIZAŢI DIN MOLDOVA imprimare
ÎN ATENŢIA MEMBRILOR UNIUNII ADMINISTRATORILOR AUTORIZAŢI DIN MOLDOVA
22.09.2015    

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresului extraordinar al UAAM cu prezenţa obligatorie a membrilor pentru data de 07 noiembrie 2015 ora 12.00, în sala de şedinţe a Preturii s. Botanica, mun. Chişinău (mun. Chişinău, str. Teilor, 10), cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la aprobarea Codului deontologic al administratorului Autorizat;
2. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Uniunii;
3. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei pentru deontologie și formare profesională;
4. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori;
5. Cu privire la aprobarea Bugetului Uniunii:
a) Aprobarea normelor cu privire la calcularea și determinarea cheltuielilor;
b) Aprobarea normelor cu privire la calcularea și determinarea veniturilor.
6. Cu privire la aprobarea sumei minime asigurate de răspundere civilă profesională.
Membrii UAAM pot lua cunoştinţă cu materialele ordinii de zi, începînd cu data de 15 octombrie 2015 de la orele 16-00 pînă la 17-00 pe adresa: mun. Chişinău, bd. Moscova, 3/6 et. 2.
Pentru participare la Congres este necesar de prezentat documentul ce autentifică identitatea, iar în cazul transmiterii dreptului de vot - şi procura autentificată conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 07 noiembrie 2015, ora 12:30, cu numărul de participanţi prezenţi.
Informaţii suplimentare la tel.: 079514541, email: aoalarm@gmail.com.

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11295041     Soluție
 
Servicii
Close