Prima / Profesii și servicii juridice / Administratori autorizați / Anunțuri » Anunţ privind prelungirea termenului de depunere a actelor pentru admiterea la examenul de calificare în profesia de administrator autorizat. imprimare
Anunţ privind prelungirea termenului de depunere a actelor pentru admiterea la examenul de calificare în profesia de administrator autorizat.
13.01.2016    

 

Anunț

prin prezenta, Ministerul Justiției întru respectarea pct. 4 din Regulamentul privind desfășurarea examenului de calificare în profesia de administrator autorizat, aprobat prin Ordinul ministrului nr. 711 din 22.12.2015, anunță prelungirea termenului de depunere a actelor pentru admiterea la examenul de calificare, pentru candidații care întrunesc condițiile art. 49 alin. (3) și (4) din Legea cu privire la administratoriii autorizați, începînd cu 16.12.2015 pînă la 18.01.2016.

Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați anunţă organizarea examenului de calificare în profesia de administrator autorizat (lista subiectelor pentru examen se anexează), în condițiile art. 49 alin. (3) și (4) din Legea cu privire la administratoriii autorizați, titularii certificatelor valabile de instruire profesională în vederea desfăşurării activităţii de administrator, care
întrunesc condiţiile stabilite la art. 12, dar nu întrunesc condiţiile alin. (1) din prezentul articol, sînt autorizaţi să desfăşoare activitatea de administrator după promovarea examenului de calificare, fără a urma programul de formare profesională pentru admiterea în profesia de administrator conform prezentei legi, indiferent de domeniul în care au studii superioare. Titularii certificatelor de
instruire profesională în vederea desfăşurării activităţii de administrator, care nu au obţinut calitatea de administrator în condiţiile alin. (1)-(3) în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sînt admişi în profesia de administrator în condiţiile generale stabilite de prezenta lege.
În vederea înscrierii la examen candidaţii vor depune următoarele acte:


a) cerere privind admiterea la examenul de calificare în profesie;
b) curriculum vitae;
c) copia diplomei de licenţă sau alte acte ce atestă existența studiilor superioare;
d) copia legalizată a actelor ce atestă o experiență profesională în domeniul drept, ştiinţe economice sau ştiinţe tehnice de cel puţin 3 ani;
e) copia certificatului de instruire profesională;
f) cazierul judiciar;
g) copia legalizată a buletinului de identitate;

Actele de referinţă, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei adresa:
mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 82, bir. 105, pînă la 18 ianuarie 2016.

Persoană de contact: Dna Sîci-Borodin Olesea

Telefon: - 0 22 201 441

 

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9802062     Soluție
 
Servicii
Close