Prima / Anunțuri » Anunț privind selectarea unui reprezentant al mediului academic în Comisia de contestare a rezultatelor examenului de calificare a experților judiciari imprimare
Anunț privind selectarea unui reprezentant al mediului academic în Comisia de contestare a rezultatelor examenului de calificare a experților judiciari
02.01.2018    

În conformitate cu pct. 46 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare și promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1411 dn 27 decembrie 206, Ministerul Justiției, anunță organizarea și desfășurarea concursului de selectare a unui reprezentant al mediului academic în Comisia de contestare a rezultatelor examenului de calificare a experților judiciari.

I.   Cerințele față de candidați:

      Nu  desfășoară  și nu a desfășurat activitatea de expert judiciar în ultimii 3 ani;

      Reputație ireproșabilă;

      Desfășoară activitea pedagogică de cel puțin 3 ani;

      Cunoaște limba de stat;

      Nu are antecedete penale, inclusiv stinse.

II.  Candidații urmează să depună personal, la adresa indicată mai jos, dosarul de concurs care va conține:

      Cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);

      Curriculum vitae (CV);

      Copia buletinului de identitate;

      Copia diplomei de studii superioare de licență sau un alt act de studii echivalent;

      Copia actului ce confirmă vechimea în muncă;

      Declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;

      Declarație pe propria răspundere că nu desfășoară  și nu a desfășurat activitatea de expert judiciar în ltimii 3 ani;

      Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

NOTĂ: 

Dosarul urmează a fi depus personal la sediul Ministerului Justiţiei, bir. 109 sau 108.

Termenul limită  de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 12.01.2018

Lista persoanelor admise la concurs va fi publicată pe pagina oficială a Ministerului la data de 18.01.2018

 Concursul se va desfașura la data de 22.01.2018 în incinta Ministerului Justiției, în sala 104, ora 09.00

Telefon de contact: 022 201406

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul 109 sau 108;

Persoane de contact: Veronica IGNAT

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9347408     Soluție
 
Servicii
Close