Prima / Anunțuri » Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru selectarea profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați imprimare
Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru selectarea profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați
22.01.2020    

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2), lit. c) din Legea 161/2014 cu privire la administratorii autorizați și Regulamentul Comisiei de selectare prin concurs public a profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, aprobat prin Ordinul Ministrului justiției nr. 294 din 09.07.2015, modificat prin Ordinul Ministrului justiției nr. 359 din 19.09.2015, Ministerul Justiției anunță concurs public pentru selectarea unui membru permanent și unui membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați.

Condițiile de desfășurare a concursului:

Cerințele față de profesori titulari în materie de drept:

-          experiență  pedagogică de cel puţin 3 ani;

-          reputație ireproșabilă;

-          lipsa antecedentelor penale;

Candidații urmează să depună personal la adresa indicată mai jos, sau prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:

-          cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);

-          copia buletinului de identitate;

-          curriculum vitae (cv);

-          declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

-          copia  carnetului de muncă;

-          declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitatea de administrator autorizat în ultimii 3 ani, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de administrator;

-          acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

-          scrisoare de motivație.

 

Notă:

Declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele, în cazul prezentării dosarului prin poștă sau e-mail.

Termenul limită de depunere a dosarelor  pentru participare la concurs – 31 ianuarie 2020.

Persoană responsabilă: Bandur Cristina

Telefon de contact: 0 22 201-447, e-mail: cristina.bandur@justice.gov.md.

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, Ministerul Justiției (biroul nr. 103).

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9314085     Soluție
 
Servicii
Close