COMPETENŢĂ
08.02.2018    

Direcţia profesii şi servicii juridice este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiției, care are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale ministerului în domeniul reglementării, organizării, coordonării sau supravegherii profesiilor și serviciilor juridice, cât și în domeniul reglementării și monitorizării activității organizațiilor necomerciale.

În exercitarea activităţii sale, Direcţia îndeplineşte următoarele funcţii şi atribuţii de bază:

a) îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege cu privire la notari, avocați, executori judecătorești, mediatori, administratori autorizați, interpreți și traducători, experți judiciari;

b) elaborarea cadrului normativ sau a modelelor de acte necesare pentru exercitarea profesiilor sau serviciilor juridice stabilite la lit. a);

c) monitorizarea și efectuarea, în limitele stabilite de lege, a controlului asupra modului în care sunt exercitate profesiile sau serviciile juridice stabilite la lit. a);

d) ținerea Registrului de stat al notarilor, Registrului licențelor pentru exercitarea profesiei de avocat, Registrului cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați, Registrului executorilor judecătorești, Registrului de stat al interpreților și traducătorilor, Registrului administratorilor autorizați, Registrului de stat al mediatorilor,  Registrului de stat al experților judiciari, Registrului de stat al birourilor individuale și asociate de expertiză judiciară;

e) examinarea, în limita competenței stabilite în conformitate cu prevederile legislației, a petițiilor și adresărilor cu privire la activitatea persoanelor care exercită profesiile sau prestează serviciile juridice stabilite la lit. a);

f) monitorizarea procesului de implementare a normelor în domeniul asistenței juridice garantate de stat, elaborarea actelor normative în domeniul asistenței juridice garantate de stat;

g) întreprinderea măsurilor necesare în vederea reglementării și monitorizării activității organizațiilor necomerciale.

 

Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției profesii și servicii juridice

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5529637     Soluție
 
Servicii
Close