Prima / Profesii și servicii juridice / Experți judiciari / Anunțuri » Anunț privind organizarea și desfășurarea examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar imprimare
Anunț privind organizarea și desfășurarea examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar
24.01.2019    

Anunț privind organizarea și desfășurarea examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar

Potrivit pct. 17 alin. 1) din Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1411 din 27.12.2016, Ministerul Justiției anunță organizarea examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar

La examenul de calificare sunt admise persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 40 şi care urmează a prezenta actele prevăzute în art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2017 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar. și anume:

a) cererea de admitere la examen (care va conține - numele prenumele candidatului; datele de contact; instituția publică de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară în care a efectuat stagiul prfesional; după caz - mențiunea privind scutirea de la efectuarea stagiului profesional, cu indicarea temeiului; specialitatea de expertiză pentru care solicită calificarea de expert judiciar.);
b) copia buletinului de identitate;
c) dupa caz, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) lit. d), Legea 68 din 14.04.2016 copia diplomei de studii superioare de licență în spedcialitatea pentru care solicit calificarea de expert judiciar sau a unui act echivalent acesteia ori copia diplomei de studii superioare de specialitate si de studii postunivetrsitare de rezidențiat/de master, sau respective, copia diplomei de studii superioare de licență ori a unui act echivalent acesteia și certificatul de calificare în specializarea corespunzătoarea;
e) copia carnetului de muncă, dacă este cazul;
f) cazierul judiciar;
g) certificatul medical;
h) declarația pe propria răspundere privind reputația ireproșabilă ( art. 40 alin. (3) lit. a), b) și c));

precum și actele prevăzute la pct. 4 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare și promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1411 din 27.12.2016 și anume:

1) contractual încheiat între expertul stagiar și instituția publică de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară sau actul eliberat în condițiile art. 41 alin. (9) din Legea 68 din 14.04.2016;
2) raportul candidatului privind stagiul profesional;
3) referința conducătorului stagiului profesional, confirmată de conducătorul instituției publice de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară;
4) cinci rapoarte de expertiză, din care vor fi excluse sau radiate datele cu caracter personal ale persoanelor în privința cărora a fost realizată expertiza, pe specialitatea solicitată, sub supravegherea conducătorului stagiului.

Totodată, persoanele care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul expertizei judiciare în cadrul unui birou de expertiză judiciară se admit la examenul de calificare după depunerea actelor indicate la alin. (2) art. 43, aceeași lege, la Ministerul Justiţiei şi achitarea la bugetul de stat a taxei iniţiale obligatorii în mărime de 20 de unităţi convenţionale.

Actele de referință pentru participare la examenul de calificare, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 103, până la data de 12.02.2019.

Desfășurarea examenului de calificare și evaluare va avea loc în incinta Ministerului Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82.
Perioada desfășurării Examenului:
20.02.2019, ora 13.00, sala 227
11.01. Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) psihotrope şi a precursorilor.
11.11. Examinarea urmelor secundare ale tragerii şi a produselor împuşcăturii.
26.04 Expertiza medico-criminalistică şi 25.01/26.04 „Expertiza în baza documentelor, în limitele competenţei specialităţii de expertiză medico-legală, a cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine umană.

21.02.2019, ora 13.00, sala 227
6.01. Expertiza tehnică a documentelor.

22.02.20191, ora 13.00, sala 227
1.01.Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare.
1.02. Examinarea crestoscopică (edgeoscopia).
1.03. Examinarea poroscopică.
15.02. Partajarea/modul de folosinţă a bunurilor imobile.

26.02.2019, ora 13.00, sala 227
2.01. Expertiza traseologică.

27.02.2019, ora 13.00, sala 227
3.01. Examinarea armelor albe.
4.01. Examinarea scrisului de mână şi a semnăturilor.

28.02.2019, ora 13.00, sala 227
7.01. Expertiza de portret.
8.01. Examinarea armelor de foc şi a muniţiilor.

Lista subiectelor pentru examenul de calificare: Anexă
Persoană de contact: Sîci - Borodin Olesea
Telefon:(022)20-14-47

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 8343947     Soluție
 
Servicii
Close