Prima / Profesii și servicii juridice / Experți judiciari / Anunțuri » Anunț privind organizarea și desfășurarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari imprimare
Anunț privind organizarea și desfășurarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari
07.05.2019    

Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari anunță organizarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari

La examenul de calificare sunt admise persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 40 şi care urmează a prezenta actele prevăzute în art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2017 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar. și anume:
a) cererea de admitere la examen (care va conține - numele prenumele candidatului; datele de contact; instituția publică de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară în care a efectuat stagiul profesional; după caz - mențiunea privind scutirea de la efectuarea stagiului profesional, cu indicarea temeiului; specialitatea de expertiză pentru care solicită calificarea de expert judiciar);
b) copia buletinului de identitate;
c) copia diplomei de studii superioare de licenţă sau echivalentul acesteia în specialitatea pentru care solicită calificarea de expert judiciar; pentru obţinerea calităţii de expert judiciar în domeniul expertizei medico-legale sau psihiatrico-legale - diplomă de studii superioare de specialitate şi de studii postuniversitare de rezidenţiat/de master; pentru obţinerea calităţii de expert judiciar în domeniul expertizelor judiciare criminalistice - diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent acesteia şi certificatul de calificare în specializarea respectivă;
e) copia carnetului de muncă, dacă este cazul;
f) cazierul judiciar;
g) certificatul medical;
h) declarația pe propria răspundere privind reputația ireproșabilă ( în temeiul art. 40 alin. (3) lit. a), b) și c));

Precum și actele prevăzute la pct. 4 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare și promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1411 din 27.12.2016 și anume:
1) contractul încheiat între expertul stagiar și instituția publică de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară sau actul eliberat în condițiile art. 41 alin. (9) din Legea 68 din 14.04.2016;
2) raportul candidatului privind stagiul profesional;
3) referința conducătorului stagiului profesional, confirmată de conducătorul instituției publice de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară;
4) cinci rapoarte de expertiză, din care vor fi excluse sau radiate datele cu caracter personal ale persoanelor în privința cărora a fost realizată expertiza, pe specialitatea solicitată, sub supravegherea conducătorului stagiului.

Totodată, persoanele care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul expertizei judiciare în cadrul unui birou de expertiză judiciară se admit la examenul de calificare după depunerea actelor indicate la alin. (2) art. 43, aceeași lege, la Ministerul Justiţiei şi achitarea la bugetul de stat a taxei iniţiale obligatorii în mărime de 20 de unităţi convenţionale.
Lista subiectelor și sarcinilor practice: Anexă

În vederea admiterii la evaluare, experții judiciari vor depune următoarele acte:
a) cererea privind admiterea la evaluarea ordinară a activității și performanțelor expertului judiciar (în care să fie indicate specialitățile și gradul de calificare pentru care solicită evaluarea și datele de contact);
b) copia buletinului de identitate;
c) sursele de verificare corespondente fiecărui criteriu de evaluare a performanţelor expertului judiciar (potrivit Anexei nr. 1 la Regulamentul privind procedura și criteriile de evaluare a performanţelor expertului judiciar şi modul de acordare a gradelor de calificare).

Lista experților judiciari care vor fi supuși evaluării: Anexa

Actele de referință pentru participare la examenul de calificare și evaluare a experților judiciari, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 103, până la data de 03.06.2019, inclusiv.

Informația relevantă referitoare la organizarea și desfășurarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari va fi plasată pe pagina web a Ministerului Justiției www.justice.gov.md la compartimentul Persoane autorizate/Experți judiciari/Anunțuri.
Persoană de contact:
Sîci-Borodin Olesea, consultant superior, Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției,
Tel: +373 22 20 14 47
E-mail: olesea.sici@justice.gov.md

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 8060956     Soluție
 
Servicii
Close