Prima / Servicii / Starea Civilă / Servicii și prețuri imprimare
Prețuri la serviciile prestate de Serviciul Stare Civilă
Nr.Denumirea serviciuluiTermen de prestare
în zile calendaristice
Tariful unui seviciu, lei

1.

Eliberarea duplicatului certificatului de stare civilă 

30 de zile
gratuit 

2.

Eliberarea extrasului de pe actul de stare civilă

30 de zile
gratuit 

3.

Eliberarea avizului privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui

2 luni
gratuit
 

 

 

 

 

4.

Examinarea dosarului privind rectificarea şi completarea  actului de stare civilă

Examinarea dosarului privind:

a) schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui
b)
reconstituirea sau anularea actului de stare civilă
c)
transcrierea actului de stare civilă cu excepţia actelor de deces;
d
) înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă 

mai mult de 15 zile
gratuit 

5.

Legalizarea / Verificarea conţinutului actului de stare civilă

a) certificatului şi extrasului de pe actul de stare civilă
b)
b) avizului privind modificările operate în actul de stare civilă

2 luni
gratuit

6.

Eliberarea copiei de pe actul de stare civilă

conform termenului stabilit
gratuit

7.

Eliberarea F-28 privind lipsa registrelor de stare civilă (conform Opisului arhivei registrelor de stare civilă al oficiului stare civilă respectiv)

în ziua adresării

gratuit

8.

Examinarea dosarului privind transcrierea actului de deces

în ziua  adresării
gratuit

9.

Programarea cetăţenilor pentru depunerea cererilor de eliberare a documentelor de stare civilă

în ziua adresării

gratuit

10.

Identificarea actului de stare civilă prin legătură telefonică cu oficiile stare civilă din Republica Moldova

în ziua adresării
gratuit

11.

Înregistrarea actului de naştere, cu eliberarea certificatului

în ziua adresării
gratuit

12.

Înregistrarea actului de deces, cu eliberarea certificatului

în ziua adresării
gratuit

13.

Înregistrarea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, cu eliberarea certificatului

în ziua adresării
gratuit

14.

Transcrierea actului de stare civilă (întocmirea actului şi eliberarea certificatului)

în ziua adresării
gratuit

15.

Înregistrarea căsătoriei fără solemnitate, cu eliberarea certificatului

la data stabilită conform legii
gratuit

16.

Înregistrarea căsătoriei în regim de urgenţă în cazul existenţei motivelor indicate în legislaţie

în ziua adresării sau la data stabilită
gratuit

17.

Executarea cererii privind stabilirea paternităţii cu eliberarea certificatului de naştere

în ziua adresării
gratuit

18.

Executarea hotărîrii instanţei judecătoreşti privind adopţia, cu eliberarea certificatului de naştere

în ziua adresării
gratuit 

19.

Executarea cererii privind rectificarea, modificarea şi completarea actului de stare civilă, inclusiv schimbarea numelui de familie al copilului minor cu vîrsta de pînă la 16 ani

2 luni
gratuit

20.

Rectificarea numelui şi/sau prenumelui conform onomasticii naţionale

conform termenului stabilit pentru eliberarea duplicatului certificatului de stare civilă
gratuit

21.

Eliberarea certificatului explicativ

2 luni
gratuit

22.

Examinarea cererii privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui

2 luni
gratuit

23.

Examinarea cererii privind reconstituirea actului de stare civilă

2 luni
gratuit

24.

Examinarea cererii privind înregistrarea tardivă a actului de stare civilă (art. 26 alin.(1) al Legii privind actele de stare civilă)

în ziua adresării
gratuit

25.

Examinarea cererii privind înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă (art.26 alin.(2) al Legii privind actele de stare civilă

2 luni
gratuit 

26.

Examinarea  cererii privind anularea actului de stare civilă

2 luni
gratuit

27.

Examinarea cererii privind transcrierea actului de stare civilă (cu excepţia actului de deces)

2 luni
gratuit

28.

Înregistrarea actului de divorţ în temeiul hotărîrii judecătoreşti

în termen de 3 zile de la data primirii copiei hotărîrii judecătoreşti de către OSC
gratuit

29.

Examinarea cererii privind transcrierea actului de deces

în ziua adresării
gratuit

30.

Asigurarea oficierii solemne a nou-născutului (scenariu individual)

la data stabilită conform legii sau în ziua adresării
gratuit

31.

Verificarea informaţiilor prin legătură telefonică la Serviciul Stare Civilă sau la oficiile stare civilă din Republica Moldova, în scopul anumitor precizări şi executări competente a cererilor

în ziua adresării
gratuit

32.

Acordarea asistenţei persoanelor împuternicite de către instituţiile ştiinţifice care solicită studierea registrelor de stare civilă în scopuri ştiinţifice

în ziua adresării sau la data stabilită
gratuit

33.

Eliberarea copiilor de pe actele de stare civilă  la solicitarea instanţelor judecătoreşti, procuraturii, organelor de urmărire penală, autorităţii tutelare

la data stabilită conform legii
gratuit

34.

Eliberarea informaţiei referitoare la înregistrarea de stat a actelor de stare civilă persoanelor fizice şi instituţiilor abilitate în condiţiile legislaţiei

la data stabilită conform legii
gratuit

35.

Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei comune a soţilor 

la data stabilită conform legii
100-00 separat pentru  fiecare din soţi

36.

Completarea actului de divorţ în temeiul hotărîrii judecătoreşti

în ziua adresării
100-00 separat pentru fiecare din soţi

37.

Eliberarea certificatului privind starea civilă

30 de zile
40-00

38.

Soluţionarea cererii privind urgentarea înregistrării căsătoriei (în cazul existenţei unor motive suplimentare celor indicate în legislaţie)

25 de zile
700-00

39.

Examinarea cererii privind rectificarea, modificarea şi completarea actului de stare civilă, inclusiv schimbarea nume lui de familie al copilului minor cu vîrsta de pînă la 16 ani (organizarea dosarului)

30 de zile
50-00

40.

Examinarea cererii privind:

a) schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui
b) transcrierea actului de stare civilă, cu excepţia actului de deces, organizarea dosarului şi expedierea acestuia spre aprobare către Serviciul Stare Civilă

30 de zile
80-00

 41.

Examinarea cererii privind reconstituirea actului de stare civilă (organizarea dosarului)

Examinarea cererii privind:

a)      întocmirea ulterioară a actului de stare civilă;
b)       anularea actului de stare civilă, organizarea dosarului şi expedierea acestuia spre aprobare către Serviciul Stare Civilă

30 de zile
50-00

42.

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui la prezentarea procurii perfectate în străinătate

30 de zile
200-00

43.

Întocmirea cererii de solicitare a duplicatului certificatului  de  stare civilă sau a extrasului de pe actul respectiv

în ziua adresării
2-00

44.

Întocmirea cererii privind înregistrarea actului de stare civilă sau modificarea, completarea, reconstituirea şi anularea acestuia

în ziua adresării
5-00

45.

Autentificarea semnăturilor declaranţilor pe cererile (de stabilire a paternităţii, de căsătorie cu persoană condamnată, de desfacere a căsătoriei), ce urmează a fi expediate în alte oficii stare civilă

în ziua adresării
20-00

46.

Producerea copiilor xerox de pe documente

în ziua adresării
00-30 pentru o pagină

47.

Asigurarea oficierii solemne a căsătoriei în afara oficiului stare civilă

la data stabilită conform legii
1000-00,   cu excepţia cheltuielilor de transport

48.

Prestarea serviciilor speciale la organizarea ceremoniilor de oficiere solemnă a căsătoriilor**:

a)      sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi felicitare;

la data stabilită conform legii
100-00

b)     sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi scenariu individual

300-00

c)      sala de solemnităţi, sală de banchet,  însoţire muzicală şi scenariu individual

500-00

49.

Oficierea solemnă a căsătoriei în zile de repaus/zile de sărbătoare nelucrătoare, cu excepţia hramului bisericii localităţii respective

la data stabilită conform legii
1000-00

50.

Oficierea solemnă în afara programului de lucru

la data stabilită conform legii
1000-00

51.

Prestarea serviciilor de către operatorii foto şi/sau video

la data stabilită conform legii sau în ziua adresării
100-00
pentru 1 ceremonie

52.

Întocmirea şi expedierea interpelărilor de solicitare a certificatului de stare civilă şi/ sau a extrasului de  pe  actul de stare civilă

a)      în Republica Moldova

în ziua adresării
20-00

b) în alte state

50-00

53.

Eliberarea duplicatului certificatului de stare civilă

20 de zile
25-00
 

54.

Eliberarea extrasului de pe actul de stare civilă

25 de zile
15-00
 

55.

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

30 de zile
50-00
 

56.

Eliberarea certificatului privind starea civilă

30 de zile
40-00
 

57.

Eliberarea certificatului de capacitate matrimonială

30 zile
50-00
 

58.

Eliberarea avizului privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui

30 de zile
40-00

59.

Eliberarea avizului privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui în limba străină

30 de zile
50-00
 

60.

Legalizarea / Verificarea conţinutului actelor de stare civilă

a) certificatului şi extrasului de pe actul de stare civilă
b)
avizului privind modificările operate în actul de stare civilă

30 de zile
20-00
 

61.

Eliberarea certificatului explicativ

30 de zile
20-00
 

62.

Eliberarea avizului privind modificările operate în actele de stare civilă

30 de zile
20-00
 

63.

Examinarea dosarului privind:

a) rectificarea, completarea actului de stare civilă
b)
reconstituirea sau anularea actului de stare civilă

15 zile
20-00
 

64.

Examinarea dosarului privind:

a) schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui
b)
transcrierea actului de stare civilă (cu excepţia dosarului privind transcrierea actului de deces);
c)
înregistrarea ulterioară a actului de stare civilă

15 zile
50-00
 

65.

Operarea în modul stabilitt a modificărilor în actul de stare civilă (la adresarea personală a solicitantului pentru eliberarea certificatului sau a extrasului

odată cu eliberarea certificatului de stare civilă sau a extrasului
50-00 pentru fiecare document modificat

66.

Întocmirea cererii de solicitare a documentelor de stare civilă

în ziua adresării
2-00
 

67.

Repunerea în termen a înregistrării actului de schimbare a numelui de familie şi/ sau prenumelui

în ziua adresării
50-00
 

68.

Întocmirea şi expedierea interpelărilor de solicitare a certificatului şi/ sau a extrasului de pe actul respectiv:

a)      în Republica Moldova;

în ziua adresării
20-00
 

b)      în alte state

în ziua adresării
50-00
 

69.

Identificarea actului de stare civilă la cererea personală în scris - în baza registrelor de care dispune Direcţia registre stare civilă a Serviciului Stare Civilă

în ziua adresării
10-00
  pentru fiecare an verificat

Notă: La solicitarea declarantului prestarea serviiilor în regim de urgenţă  cu termenul de executare de 15 zile, 5 zile, 24 ore şi 1 oră, se aplică, respectiv, coeficientul 3,5,7 şi 10; cu termenul de executare de 5 zile, 24 ore şi 1 oră, se aplică, respectiv, coeficientul 2,3 şi 5. La calcularea termenelor de executare de 5 zile şi 24 ore se va ţine cont de programul de lucru  conform prevederilor H.G.nr.1005 din 26.12.11, H.G. nr.171 din 09.03.10

Note: La solicitarea declarantului prestarea serviciilor în regim de urgenţă prevăzute la:  cu termenul de executare de 15 zile, 5 zile, 24 ore şi 1 oră, se aplică, respectiv, coeficientul 3,5,7 şi10; cu termenul de executare de 15 zile, 5 zil şi 24 ore se aplică, respectiv, coeficientul 3,5 şi 8.

Locuitorii satelor Coşniţa, Sănătăuca şi Varniţa pentru serviciile specificate la punctul 48 vor achita doar taxa de 100-00 lei.

La calcularea termenelor de executare de 5 zile şi 24 ore se va ţine cont de programul de lucru.

[Nota modificată prin H. G. nr.1005 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1104


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5536954     Soluție
 
Servicii
Close