Prima / Servicii / Alte servicii / Centrul Național de Expertize Judiciare imprimare
Servicii prestate de Centrul Național de Expertize Judiciare

Efectuarea rapoartelor de expertiză şi  a rapoartelor de constatări tehnioco-ştiinţifice

Nr.

Denumirea genurilor de expertize, constatări

Tariful unui serviciu, lei 

1.

Grafoscopică şi de stabilire a autorului (2):

- simplă (1-5 obiecte)

340,00

- medie  (6-10 obiecte)

650,00

- complicată (mai mult de 10 obiecte)

1170,00

2.

Tehnică a actelor:

- simplă (1 obiect)

405,00

- medie (2-5 obiecte)

910,00

- complicată (mai mult de 10 obiecte)

1270,00

3.

Trasologică:

- simplă (1 obiect)

420,00

- medie (2-5 obiecte)

920,00

- complicată (mai mult de 5 obiecte)

1280,00

4.

Balistică


- simplă

560,00

- medie

920,00

- complicată

1470,00

5.

Fibrelor, materialelor fibroase şi articolelor fabricate din ele:

- simplă

350,00

- medie

750,00

- complicată

1200,00

6.

Materialelor fibroase supuse distrugerii prin ardere:

- simplă

450,00

- medie

950,00

- complicată

1400,00

7.

Lacurilor şi vopselelor:

- simplă

465,00

- medie

952,00

- complicată

1600,00

8.

Produselor petroliere şi substanţelor lubrifiante:

- simplă

400,00

- medie

750,00

- complicată

1200,00

9.

Polimerilor şi masei plastice:

- simplă

340,00

- medie

560,00

- complicată

1200,00

10.

Substanţelor narcotice, preparatelor medicamentoase cu efect puternic:

- simplă

360,00

- medie

510,00

- complicată

920,00

11.

Lichidelor care conţin alcool:

- simplă

410,00

- medie

860,00

- complicată

1250,00

12.

Sticlei, ceramicii şi articolelor fabricate din ele:

- simplă

360,00

- medie

510,00

- complicată

1020,00

13.

Metalelor, aliajelor  şi articolelor fabricate din ele:

- simplă

450,00

- medie

750,00

- complicată

1200,00

14.

Solului:

- simplă

550,00

- medie

950,00

- complicată

1600,00

15.

Biologică  a obiectelor vegetale şi animale:

- simplă

320,00

- medie

550,00

- complicată

1200,00

16.

Chimică:

- simplă

360,00

- medie

680,00

- complicată

1600,00

17.

Circumstanţelor accidentelor rutiere: 

- simplă

386,00

- medie

740,00

- complicată

1010,00

18.

Trasologică a vehiculelor: 

- simplă

600,00

- medie

960,00,

- complicată

1350,00

19.

Pieselor  vehiculelor: 

- simplă

820,00

- medie

1005,00,

- complicată

1600,00

20.

Merceologică auto:

 

- simplă

365,00

- medie

642,00

- complicată*

1004,00

21.

Instalaţilor mecanice, electrotehnice şi cu gaze (3):

- simplă

250,00

- medie

510,00

- complicată

1650,00

22.

Tehnico - incendiară:

- simplă

510,00

- medie

1020,00

- complicată

2040,00

23.

Tehnicii de calcul:

- simplă

250,00

- medie

510,00

- complicată

1650,00

24.

Exploziilor tehnologice:

- simplă

950,00

- medie

2020,00

- complicată

4010,00

25.

Tehnicii securităţii muncii:

- simplă (1-5 obiecte)

330,00

- medie (6-10 obiecte)

642,00

- complicată (mai mult de 10 obiecte)

1220,00

26.

În construcţii*:

- simplă

820,00

- medie

1800,00

- complicată

5100,00

27.

Evaluarea şi partajarea bunurilor imobile, obiectelor de construcţii şi utilajului:

- simplă

430,00

- medie

780,00

- complicată (1-2 obiecte)

1610,00

                    (3-5 obiecte)

3005,00

                     (mai mut de 5 obiecte)

preţ contractual

28.

Contabilă, economică şi financiar - bancară (3):

- simplă

920,00

- medie

2060,00

- complicată*

3520,00

29.

Merceologică (produselor de larg consum şi alimentare):

- simplă

330,00

- medie

680,00

- complicată*

1200,00

* În cazurile în care durata expertizei depăşeşte normativul indicat şi expertiza este complexă, se aplică preţuri contractuale.

Conform gradului de complexitate, expertizele se împart în trei categorii:

simplă - expertiza efectuată asupra obiectelor simple care nu necesită un volum mare de

lucrări şi poate fi finalizată în termen de pînă la 5 zile;

medie - expertiza în cadrul căreia, în funcţie de numărul de obiecte, de metodele şi mijloacele de aplicare, sînt necesare investigaţii cu durată de la 6 la 15 zile;
complicată - expertiza efectuată prin metode complicate de investigaţie şi cu un volum mare de lucru, durate lungi de investigaţii de la 16 la 30 de zile.

Serviciile aferente expertizelor judiciare şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, acordate invalizilor de gradul I, II şi III, precum şi beneficiarilor de pensii pentru limita de vîrstă, pot fi reduse de conducătorul Centrului pînă la 50%.

La retragerea materialelor (ordonanţei, încheierii sau cererii) de la expertiză, persoanei respective i se retine 15% din suma achitată (cheltuielile efectuate de Centru pentru studierea şi examinarea materialelor, solicitarea materialelor suplimentare etc.).

La întocmirea procesului-verbal privind imposibilitatea de a întocmi un raport de expertiză, persoanei respective i se reţine 30% din suma achitată (cheltuielile efectuate de Centru pentru primirea, înregistrarea, cercetarea materialelor pentru întocmirea procesului-verbal).

Pentru urgentarea efectuării examinării şi eliberării raportului de constatare, expertiză, precum şi pentru deplasarea la obiect, în caz de necesitate, preţul se dublează.

Instruirea specială a experţilor judiciari

Nr,Denumirea serviciuluiUnitatea de măsurăTarif, lei

1.

Instruirea pentru calificarea de expert judiciar (ţinînd cont de lista specialităţilor de experţi judiciari şi de orele indicate în planurile individuale de pregătire)*

1 oră

30,25

2.

Atribuirea calificării de expert judiciar  (examen)

1 oră

150,00

3.

Atestarea experţilor judiciari

1 persoană

290,00

Instruirea specială a cadrelor şi atribuirea calificării de expert judiciar, precum şi instruirea lor în cadrul  Centrului se efectuează conform Regulamentului cu privire la stagiul şi calificarea experţilor judiciari.

Participarea în şedinţa de judecată

Nr.Denumirea serviciuluiUnitatea de măsurăTariful, lei

1.

Participarea în şedinţa de judecată în cauze civile şi de contencios administrativ:

- în raza municipiului Chişinău;
- în raioanele republicii.

 

1 participare
1 participare

 

 98,00
206,00

2.

Participarea expertului în şedinţa de judecată în dosarele penale şi  la efectuarea acţiunilor de urmărire penală, la solicitarea părţilor:

- în raza municipiului Chişinău;
- în raioanele republicii.

 

1 participare
1 participare

 

90,00
202,00

Alte servicii

Nr.Denumirea serviciuluiUnitatea de măsurăTariful, lei

1.

Servicii metodice şi consultaţii:

- consultaţii şi lucrări metodice privind problemele legate de efectuarea expertizelor judiciare şi diverse genuri de cercetări;
- păstrarea corpurilor delicte şi a obiectelor examinate după finalizarea expertizei;- recenzarea rapoartelor de expertiză, rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică;
- elaborarea unei instrucţiuni, concepţii de serviciu, unei cărţi, broşuri, a unui regulament cu culegerea textuală*

1 oră

1 zi

1 raport

1 pagină

25,00

15,00

30,00

42,00

2.

Lucrări de xerocopiere:

- formatul A-4

1 pagină

0,50

- formatul A-3

1 pagină

1,00

- autentificarea, duplicarea documentelor de arhivă

1 pagină

1,60

3.

Eliberarea copiilor rapoartelor de expertiză, constatări

1 pagină

5,00


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5911999     Soluție
 
Servicii
Close