FUNCŢIILE MINISTERULUI JUSTIŢIEI
DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE MINISTERULUI JUSTIŢIEI
FUNCŢIILE MINISTERULUI JUSTIŢIEI
REGULAMENTUL MINISTERULUI JUSTIȚIEI

Conform Regulamentului Ministerul Justiției realizează următoarele funcții:

1) elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute la pct.6, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri;

2) examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice, conexe domeniului de activitate a Ministerului, şi efectuarea expertizei juridice a tuturor proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice;

21) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;

22) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;

23) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;

3) contribuirea la menţinerea stabilităţii şi calităţii legislației, la respectarea principiului supremaţiei legii, la monitorizarea implementării legislaţiei şi generalizarea rezultatelor monitorizării;

5) coordonarea procesului de examinare şi de implementare în legislaţia naţională a recomandărilor date de experţii Consiliului Europei;

6) asigurarea remedierii de către autoritățile publice a pretinselor încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova sau împotriva altor state;

7) monitorizarea procesului de iniţiere de către autorităţile publice responsabile a elaborării proiectelor de modificare a actelor normative ce rezultă din hotărîrile Curţii Constituţionale;

8) realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniile prevăzute la pct.6, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;

9) monitorizarea şi efectuarea, în limitele stabilite de lege, a controlului asupra modului în care sînt exercitate profesiile și prestate serviciile juridice;

10) promovarea politicii statului de punere în executare a pedepselor penale privative de libertate, a măsurii arestului preventiv, a sancţiunii arestului contravenţional, a măsurilor de siguranţă aplicate deţinuţilor;

11) coordonarea activității în domeniul probaţiunii;

12) întreprinderea măsurilor necesare pentru asigurarea înregistrării, evidenței și monitorizării activității organizaţiilor necomerciale;

13) coordonarea procesului de reprezentare a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale;

14) dezvoltarea și administrarea sistemelor informaționale ale sectorului justiției;

15) asigurarea implementării proiectelor de investiții capitale în instanțele judecătorești;

16) întreprinderea măsurilor necesare în vederea aplicării apostilei şi legalizării actelor oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat;

17) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din străinătate în domeniile prevăzute la pct.6;

18) elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile prevăzute la pct.6, elaborarea planului anual de activitate, precum şi monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;

19) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului şi, după caz, în cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare din subordine;

20) coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative, a serviciilor publice desconcentrate din subordine şi a instituţiilor publice în care Ministerul are calitatea de fondator;

21) exercitarea altor funcţii specifice.

 

 


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9347946     Soluție
 
Servicii
Close