Prima / Mica reformă a justiției / Prezentare generală imprimare
Strategia de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016

Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei 2011-2016 a fost aprobată prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011 SRSJ.

Prezenta Strategie este elaborată în scopul creării unui cadru comun pentru toate eforturile de reformă a sectorului justiţiei în Republica Moldova în vederea dezvoltării sectorului în ansamblu prin acţiuni realiste şi concrete.

Obiectivul general al Strategiei de reformare este edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.

Obiectivele specifice ale Strategiei sînt următoarele:
- consolidarea independenţei, responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc;
- eficientizarea procesului de investigaţie prejudiciară în vederea garantării respectării drepturilor omului, asigurării securităţii fiecărei persoane şi diminuării nivelului de criminalitate;
- ameliorarea cadrului instituţional şi a proceselor care asigură accesul efectiv la justiţie: asistenţa juridică efectivă, examinarea cauzelor şi executarea hotărârilor judecătoreşti în termene rezonabile, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sistemului justiţiei;
- promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în sectorul justiţiei;
- implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul justiţiei ar contribui la crearea unui climat favorabil dezvoltării durabile a economiei;
- asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile şi politicile juridice;
- coordonarea, stabilirea şi delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor actorilor principali din sectorul justiţiei, precum şi asigurarea dialogului intersectorial.

Strategia este concepută pentru a atinge următoarele rezultate generale:
- un sector al justiţiei echitabil, calitativ, responsabil, cu zero toleranţă faţă de corupţie, care ar asigura dezvoltarea durabilă a ţării şi ar răspunde nevoilor justiţiabililor;
- un cadru instituţional de coordonare a acţiunilor de reformare şi a asistenţei partenerilor de dezvoltare în sectorul justiţiei.

 


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5431683     Soluție
 
Servicii
Close