Componența nominală a Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului V al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei :

Lista membrilor

Pilonul V

Instituţia reprezentată

Calitatea membrului

Nume/Prenume

F uncţia/Su bdiviziunea

Ministerul Justiţiei (MJ)

De bază

Lilian DELIU

Şef, Direcţia Profesii şi Servicii Juridice

Supleant

Elena

POALELUNGI

Şef, Secţia Executori Judecătoreşti

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)

De bază

Dumitru

VISTERNICEAN

CSM, Judecător la Curtea Supremă de Justiţie

Supleant

Natalia ZUZA

Consultant Superior, Direcţia Justiţie şi Organizare

Institutul Naţional al Justiţiei (INJ)

De bază

Eugenia KISTRUGA

Şef al Secţiei Formatori si Relaţii

Internaţionale, Direcţia Instruire si Cercetare

Supleant

Olga PISARENCO

Consilier al Directorului Executiv

Consiliul de Mediere (CM)

De bază

Zinaida GUŢU

Membru, Avocat

Camera de Comerţ şi Industrie (CCI)

De bază

Adela HARUNJEN

Şef, Secţia Juridică, Secretar al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI a RM

 

Supleant

Andrei BALAN

Director, Centrul de Mediere de pe lângă CCI a RM

Ministerul Economiei (MEC)

De bază

Eugeniu CHISTOL

Şef adjunct al Direcţiei Juridice

Supleanţi

Diana RUSU Ina RAILEAN

Consultant Direcţia Juridică

Centrul de Guvernare Electronică (CGE)

De bază

Eduard FRECATEL

Consultant Juridic CGE

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor(MTIC)

De bază

Sergiu FLOREA

Consultant Principal, Direcţia Politici în Domeniul Tehnologiilor Informaţionale

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti(UNE J)

De bază

Cristina CECAN

Jurisconsult, UNEJ

Supleant

Tatiana BUNDUC

Jurisconsult, UNEJ

Societatea Civilă - IDIŞ Viitorul

De bază

Viorel PIRVAN

Expert

Societatea Civilă - Asociaţia

Investitorilor Străini

De bază

Dinu ARMAŞU

Director Executiv

Ambasada României în RM

Observator

Artur RĂDUCANU

Secretar II - Secţia Politică


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

     

Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție (+373 22) 20 14 20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a
PROGRAMULUI COMUN
AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI
"SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"

sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22)23 47 95
Fax: (+373 22)23 47 97
Vizitatori total: 3746168     Implementare Trimaran
 
Servicii
Close