Componența nominală a Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului VI al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei :

Lista membrilor

Pilonul VI

Instituţia reprezentată

Calitatea membrului

Nume/Prenume

Funcţia/Subdiviziunea

Ministerul Justiţiei (MJ)

De bază

Sabina SANDU

Consultant, Direcţia Elaborarea Actelor Normative. Direcţia Generală Legislaţie

Supleant

Vladislav DUCA

Consultant, Direcţia Elaborarea Actelor Normative, Direcţia Generală Legislaţie

Departamentul Instituţiilor Penitenciare (DIP)

De bază

Vladimir COJOC ARU

Specialist Principal, Direcţia Inspectare Generală şi Activitate Analitică

Oficiul Central de Probaţiune (OCP)

De bază

Lilia GAIBU

Şef, Direcţia Activitate Analitica si Relaţii Externe

Curtea

Constituţională

(CC)

De bază

Rodica SECRIERU

Secretar General

Supleant

Lilia RUSU

Şef, Secţia Expertiză Juridică

Oficiul Avocatului Poporului

De bază

Olga VACARCIUC

Consilier

Supleant

Tatiana

CRESTENCO

Şef, Serviciul Protecţia Drepturilor Copilului

Procuratura Generală (PG)

De bază

Nadejda VIERU

Procuror, Secţia

Juridică,

Implementarea

Reformelor

Legislative şi

Instituţionale

Ministerul Afacerilor Interne (MAI)

De bază

Ruslan OJOG

Şef adjunct, Direcţia Generală Urmărire Penală a Inspectoratului General al Poliţiei

Supleanţi

Mihail GRIGORAŞ

Şef adjunct, Direcţia Politici şi Proiecte de Asistenţă a Departamentului Poliţiei de Frontieră

Dinu OSTAVCIUC

Şef, Direcţia Urmărire Penală, Departamentul Poliţiei de Frontieră

Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (CNAJGS)

De bază

Mihai LUPU

Avocat, Membru CNAJGS

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)

De bază

Vera TOM A

Membru, Judecător detaşat al Curţii de Apel Bălţi

Supleant

Galina CIOBANU

Consultant Principal, Direcţia Justiţie şi

 

 

 

Organizare

Uniunea Avocaţilor (UA)

De bază

Inga ALBU

Avocat

Supleant

Ilona NICULA

Avocat

Consiliu] de Mediere (CM)

De bază

Andrei

MUNTEANU

Membru CM

Centrul de Guvernare Electronică (CGE)

De bază

Eduard FRECATEL

Consultant Juridic CGE

Institutul Naţional al Justiţiei (INJ)

De bază

Ecaterina POPA

Şef, Secţia Formare Continuă, Direcţia Instruire şi Cercetare

Supleanţi

Olga PISARENCO

Consilier al Directorului Executiv

Mariana PITIC

Sef, Direcţia Instruire şi Cercetare

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF)

De bază

Rodica MORARU- CHILIMAR

Şef, Secţia Asistenţă Socială pentru Copii

Supleanţi

Galina BUJOR

Consultant Principal, Secţia Servicii Sociale

Victoria

BOTNARU

Şef, Secţia Servicii Sociale, Direcţia Politici de Asistenţă Socială

Centrul Naţional Anticorupţie (CNA)

De bază

Valeriu CUPCEA

Şef interimar, Direcţia Politici şi Programe Anticorupţie

Supleant

Anastasia

MIHALCEANU

Sef, Secţia Programe Anticorupţie

Asociaţia „Femeie Avocate din Moldova"

De bază

Feodosia Tîşcic Laura Urschi

Avocat, Preşedinte" Avocat, Membru

Supleanţi

Veronica Mihailov Natalia Moloşag

Avocat, Membru Avocat, Membru

Societatea Civilă - Institutul de Reforme Penale (IRP)

De bază

Ceslav PANICO

Vicedirector, Institutul de Reforme Penale

Societatea Civilă - Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

De bază

Pavel GRECU

Preşedinte CRJM

Supleant

Ion GUZUN

Consilier Juridic CRJM

Comunitatea Donatorilor - Organizaţia Naţiunilor Unite

Observator

Claude CAHN

Reprezentant al ONU

Asocia Promo-LEX

Observator

Vadim VIERU

Avocat, Asocia Promo- LEX


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

     

Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție (+373 22) 20 14 20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a
PROGRAMULUI COMUN
AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI
"SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"

sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22)23 47 95
Fax: (+373 22)23 47 97
Vizitatori total: 3746168     Implementare Trimaran
 
Servicii
Close