Competenţa

Centrul de Informaţii Juridice este organ administrativ public, subordonat Ministerului Justiţiei, creat în scopul perfecţionării şi dezvoltării sistemului unic de informare juridică, păstrării variantelor oficiale ale actelor legislative şi normative, acumulării, păstrării, sistematizării şi difuzării  automatizate a informaţiei din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, Registrul gajului bunurilor mobile, Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor şi Registrul procedurilor de executare a hotărîrilor judecătoreşti, precum şi al coordonării activităţii în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, implementării programelor guvernamentale de informatizare a Ministerului Justiţiei şi instanţelor judecătoreşti.

Sarcinile principale ale Centrului de Informaţii Juridice sînt:
    a) crearea şi dezvoltarea sistemului integrat de informare juridică;
    b) coordonarea activităţii în domeniul  implementării reţelei de computere şi băncii  de  date în domeniul informaţiei juridice;
   c) implementarea mijloacelor de informatizare şi crearea condiţiilor pentru asigurarea informaţională a autorităţilor administraţiei publice şi instanţelor judecătoreşti, precum şi a persoanelor fizice şi juridice;
    d) ţinerea Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, Registrului gajului bunurilor mobile, Registrului dosarelor succesorale şi testamentelor şi Registrului procedurilor de executare a hotărîrilor judecătoreşti, asigurarea înscrierii şi accesului la informaţiile incluse în aceste registre;
   e) asigurarea păstrării informaţiei şi prevenirea accesului neautorizat la datele conţinute în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, Registrul gajului bunurilor mobile, Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor şi Registrul procedurilor de executare a hotărîrilor judecătoreşti;
    f) administrarea paginilor web www.justice.gov.md  şi www.justice.md  şi subdomenurilor serverelor de poştă electronică, Internet, comunicaţii, reţelelor de calculatoare ale Ministerului Justiţiei; reţelei de comunicaţii a sistemului judiciar;
    g) prestarea serviciilor informaţionale.

Regulamentele de activitate a subdiviziunilor structurale a Centrului de Informații Juridice

REGULAMENT cu privire la serviciile sistemului de poştă electronică ale aparatului central ale Ministerului Justiţiei, ale autorităţilor administrative din subordine şi ale instanţelor de judecată

Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la serviciile sistemului de poştă electronică

Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la serviciile sistemului de poştă  electronică 

Anexa nr. 3 la Regulamentul cu privire la serviciile sistemului de poştă  electronică 


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4902171     Soluție
 
Servicii
Close