Prima / Servicii / Alte servicii / Condiţii de acces imprimare
Condiţii de acces

Potrivit Hotărării de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, nr.804 din 11.10.2017, imobilul situat pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162 a fost transmis în gestiunea Ministerului Justiției. 

Accesul pe proprietatea publică (imobilul situat pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162) în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora,poate fi oferit în baza:

1. Cereri de obţinere şi exercitare a dreptului de acces, care trebuie să conţină următoarele informaţii:

a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze lucrări de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice;

b) proprietatea, infrastructura fizică sau zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces ori de utilizare partajată;

c) scopul solicitării dreptului de acces sau de utilizare partajată a proprietăţii sau infrastructurii fizice respective;

d) lucrările ce urmează a fi efectuate;

e) durata estimativă a lucrărilor.

Cererea de acces se va transmite prin:

a) depunerea acesteia de către reprezentantul împuternicit al solicitantului sub semnătură;

b) scrisoare recomandată cu aviz de primire.

 

2. Documentele ce confirmă îndeplinirea condiţiilor de acces.

Ordin cu privire la aprobarea condițiilor de acces  pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Ministerului Justiției


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 7078537     Soluție
 
Servicii
Close