Mediatori atestaţi în conformitate cu art.15 al Legii cu privire la mediere şi care sînt în drept să practice medierea
Mediatori atestaţi în conformitate cu art.15 al Legii cu privire la mediere şi care sînt în drept să practice medierea
Documente utile
Anunţuri
Membrii Consiliului de Mediere
Date de contact
Şedinţele Consiliului de Mediere

Tabelul mediatorilor autorizati 

Hotărîrea cu privire la aprobarea listei subiectelor pentru examenul din 26.10.2013

Hotarîrea cu privire la atestarea mediatorilor din 26.10.2013

Lista instituţiilor de învăţămînt cu drept de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire iniţială a mediatorilor

ANUNŢ

În atenția persoanelor care au depus dosarele de participare la examenul de atestare a mediatorilor, Consiliul de Mediere vă comunică că, examenul de atestare va avea loc la data de 29 aprilie 2014, ora 15-00 (începerea înregistrării la ora 14-40) la Academia de Administrare Publică, mun. Chişinău, str. Ialoveni, nr. 100, sala de festivități (bir. 301).
Intrarea în sala de examinare se va face în baza buletinului de identitate.
Lista persoanelor admise la examenul de atestare puteți consulta aici:

 

 

 

ANUNȚ
privind desfășurarea examenului de atestare a mediatorilor

                                
În temeiul art. 23 lit. a) din Legea nr.134-XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere și pct. 4 din Regulamentul privind atestarea mediatorilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de mediere nr. 1 din 16 iunie 2008, vă aducem la cunoştinţă că la data de 29 aprilie 2014, la ora 17.00 (începerea înregistrării la orele 16.45), va avea loc examenul de atestare în admiterea în profesia de mediator
a persoanelor care au urmat cursurile de pregătire iniţială pentru mediatori, care se va desfăşura la sediul Ministerului Justiţiei, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, sala de conferință (bir. 227)
  Candidaţii vor depune următoarele acte:

- Cerere (cu indicarea datelor de contact: adresa, e-mail, număr de telefon);
- copia buletinului de identitate;
- cazier judiciar;
- certificat medical de sănătate (psihiatric şi narcologic);
- copia certificatului de pregătire iniţială.

Doar dosarele complete vor fi examinate. Declaraţiile pe propria răspundere vor fi substituite cu actele necesare pînă la termenul limită, în caz contrar dosarul nu va fi examinat.
Dosarele pot fi depuse: luni-vineri, orele 14.00-16.00, la sediul Consiliului de Mediere, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124 B, bir. 218.

Data-limită de depunere a dosarelor: 22 aprilie 2014, ora 16.00.

Persoana de contact:
Damaschin Elena, asistent-consultant al Consiliului de Mediere,
tel.: (022) 26-06-55, e-mail: consiliul.demediere@mail.ru

Lista subiectelor pentru susţinerea examenelor este specificată în Hotărîrea nr. 5 din 24 septembrie 2013 și poate fi accesată pe site-ul Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md în compartimentul Persoane autorizate/Mediatori/Documente utile la fel şi pe site-ul Consiliului de Mediere www.mediere.gov.md în compartimentul Anunţuri.

 

 


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 7775120     Soluție
 
Servicii
Close