print
Ministrul Justiției a convocat o nouă ședință de coordonare a asistenței externe în sectorul Justiției
16.09.2011

Ministrul Justiției, Oleg Efrim, a convocat astăzi, pe 16 septembrie, o nouă ședință de coordonare a asistenței externe în sectorul Justiției, la care participă cei mai activi donatori în acest domeniu. El a făcut, cu această ocazie, o retrospectivă a eforturilor întreprinse pe direcția reformei, amintind că proiectul Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției a fost aprobat pe 6 septembrie de Guvern și și-a exprimat totodată speranța că Parlamentul va aborda acest document imediat după ce își va relua activitatea, astfel încât să fie votat în lectură finală până la sfârșitul lunii octombrie.

De asemenea, Oleg Efrim a amintit că Ministerul Justiției a inițiat deja procedura de elaborare a Planului de Acțiuni, care va conține măsuri concrete ce urmează a fi întreprinse între 2011 și 2016 pentru realizarea în practică a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției, precum și descrierea financiară a acestora. În prezent, Ministerul a invitat toate instituțiile responsabile să contribuie cu propuneri, pe care le va recepționa până pe 23 septembrie, iar varianta finală a Planului va fi remisă Guvernului până la data limită de 21 noiembrie. Ministrul Justiției i-a invitat, cu această ocazie, pe reprezentanții instituțiilor și organizațiilor internaționale să contribuie cu propriile idei, inclusiv cu posibilități de finanțare a anumitor acțiuni. El i-a asigurat pe cei prezenți că Guvernul conștientizează povara financiară pe care și-o asumă în legătură cu decizia fermă de a reforma sectorul Justiției per ansamblu în Republica Moldova și este decis să contribuie cu surse proprii la realizarea acestui obiectiv, precizând că tocmai din această cauză sprijinul partenerilor externi, în special a Uniunii Europene, este atât de necesar mai ales în primii ani de aplicare a Strategiei.

Pe lângă asta, Oleg Efrim le-a adus la cunoștință celor de față că Ministerul Justiției a inițiat un șir de campanii de promovare printre cetățeni, beneficiari ai actului de justiție, a principiului toleranței zero față de corupție. Aceste acțiuni sunt elaborate în prezent cu participarea reprezentanților societății civile și mass-media și se vor desfășura începând din această toamnă.

Phone Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministry of Justice Republic of Moldova All rights reserved