print
Anunț privind lansarea consultărilor publice pe marginea Proiectului Planului Național în Domeniul Drepturilor Omului

Asigurarea respectării drepturilor omului reprezintă o componentă esenţială a unei societăți democratice şi totodată, o condiţie indispensabilă a unei dezvoltări durabile. La etapa actuală problematica drepturilor omului se află în atenţia opiniei publice mondiale, reprezentând şi una din principalele preocupări ale guvernării.

În contextul elaborării unui nou document de politici în domeniul drepturilor omului, Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului, Ministerul Justiției anunță demararea procesului de elaborare a PNADO III. În acest sens sunt invitate părțile interesate, (autorități publice, societatea civilă, partenerii de dezvoltare), să participe activ la procesul de elaborare.

Cu scopul de a avea o imagine holistică asupra componentelor pe care trebuie să le conțină PNADO III și a domeniilor în care urmează să se intervină,  solicităm prezentarea propunerilor pe marginea modului de elaborare, implementare, monitorizare și raportare a PNADO III.

Propunerile, recomandările și datele de contact urmează a fi prezentate la adresa de e-mail: pnado@justice.gov.md

Informație cu privire la activitatea Grupului de lucru pentru elaborarea Planului naţional de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2017 – 2021 (PNADO III)

PNADO III RO

PNADO III RU

PNADO III EN

Sinteza recomandărilor I

Sinteza recomandărilor II

 

 

 


Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2019 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.