print
SND 2030

În septembrie 2015 Republica Moldova împreună cu alte 192 de state-membre ale ONU s-au angajat să pună în aplicare Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 (Agenda 2030), aprobată prin Declarația Summitului privind Dezvoltarea Durabilă, care a avut loc la New York în data de 25 septembrie 2015. Agenda 2030 este foarte complexă, cuprinzînd 17 obiective generale (ODD) și oferă o nouă abordare de dezvoltare, axîndu-se pe promovarea drepturilor omului sub toate aspectele, interesele oamenilor fiind plasate în centrul procesului de dezvoltare. Toate cele 17 Obiective sunt conectate între ele, ceea ce înseamnă că succesul unui obiectiv influențează succesul celorlalte.

În scopul optimizării şi operaţionalizării unui sistem de planificare strategică riguros, integrat şi coerent, precum şi a integrării ODD-urilor în documentele de planificare strategică naționale se iniţiază procesul de elaborare a Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2030" (în continuare - Strategie). Conform Dispoziției Guvernului nr.19-d din 1 februarie 2018 (se anexează) au fost stabilite 10 domenii de responsabilitate, Ministerul Justiției fiind responsabil de domeniul „Justiţiei şi administraţiei publice".

Pentru asigurarea unui proces transparent și participativ în procesul de elaborare a Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030", capitolul „Justiție și administrație publică", prin ordinul Secretarului general de stat (se anexează), a fost creat grupul de lucru, în componența căruia au fost incluși: şefi ai subdiviziunilor structurale de profil pentru elaborarea politicilor din cadrul Ministerului Justiției; reprezentanţi ai altor ministere şi ai autorităţilor administrative centrale care reprezintă domenii de politici conexe domeniului justiție și administrație publică; reprezentanţi ai administraţiei publice locale; reprezentanţi ai partenerilor de dezvoltare; reprezentanţi ai comisiilor parlamentare de profil, precum și ai organizaţiilor societăţii civile active în domeniu.

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2019 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.