print
Fișa de date a achiziției (FDA) și Invitația de participare a procedurii de achiziție tip: Licitația Publică Nr. 15/00248 din 23.02.2015 pentru achiziţia de: Servicii de administare/întreținere a infrastructurii TIC, stabilirea prețurilor pentru materialele și lucrărilor conexe, publicat în BAP nr. 9 din 06.02.2015
04.02.2015
Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.