print
Competenţa
27.11.2011
  • realizarea obligaţiilor care îi revin în materie de cooperare juridică internaţională sau în alte domenii ale justiţiei şi asigurarea împreună cu alte direcţii ale ministerului, precum şi cu alte ministere interesate a participării Republicii Moldova în structurile europene şi internaţionale;
  • participarea împreună cu alte subdiviziuni la elaborarea proiectelor tratatelor internaţionale în materie civilă, familială şi penală, ale convenţiilor şi acordurilor în domeniul justiţiei, asigurarea îndeplinirii lor, analizarea şi generalizarea experienţei acestei activităţi;
  • elaborarea proiectelor de tratate internaţionale în domeniul asistenţei juridice;
  • participarea, în condiţiile legii, la negocieri în scopul încheierii de convenţii bilaterale în materie de asistenţă juridică internaţională;
  • avizarea proiectelor de tratate internaţionale în domeniul asistenţei juridice elaborate de către alte ministere şi departamente;
  • cooperarea în realizarea atribuţiilor sale cu celelalte subdiviziuni ale ministerului, precum şi cu celelalte instituţii şi autorităţi naţionale;
  • asigurarea cooperării cu Ministerele Justiţiei din alte state;
  • prezentarea informaţiilor privind legislaţia Republicii Moldova la solicitarea autorităţilor străine şi a organizaţiilor internaţionale;
  • elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative ce reglementează asistenţa juridică internaţională;
  • examinarea cererilor de acordare a asistenţei juridice internaţionale.

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.