print
Naţionale
14.12.2011

Nr.

Denumirea instituţiei

Adresa web

1.

Parlamentul RM 

www.parlament.md  

2.

Preşedenţia RM

www.prm.md

3.

Guvernul RM 

www.gov.md

4.

Curtea Constituţională

www.constcourt.md

5.

Consiliul Superior al Magistraturii

www.csm.md

6.

Curtea Supremă de Justiţie

www.csj.md

7.

Curtea de apel Chişinău

www.ca.justice.md

8.

Curtea de apel Bălţi

www.cab.justice.md

9.

Cureta de apel Comrat

www.caco.justice.md

10.

Curtea de apel Bender

www.cabe.justice.md

11.

Curtea de apel Cahul

www.cach.justice.md

12.

Curtea de conturi

www.ccrm.md

13.

Procuratura Generală

www.procuratura.md

14.

Consiliul Superior al Procurorilor

www.procuratura.md

15.

Comisia naţională a pieţii financiare

www.cnpf.md

16.

Institutul Naţional al Justiţiei

www.inj.md 

15.

Uniunea Avocatilor

www.avocatul.md

16.

Uniunea Naționalăa Executorilor Judecătoreşti

www.unej.md

17.

Camera Înregistrării de Stat

www.cis.gov.md

18.

Serviciul stare civilă

www.stare-civila.gov.md

19.

Consiliul Naţional pentru Asistenţă juridică garantată de stat

www.cnajgs.md

20.

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

www.datepersonale.md

21.

Departamentul Institutiilor Penitenciare

www.penitenciar.gov.md

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2018 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.