print
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege privind metodologia de calcul al plăților notariale
15.02.2019

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege privind  metodologia de calcul al plăților notariale

15.02.2019

Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind metodologia de calcul al plăților notariale.

Proiectul legii urmează să conțină modalitatea de determinare a plăților pentru serviciile notariale și descrierea modului de calculare și formulele de calcul al acestor plăți.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a legii menționate, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise pînă la data de 7 martie 2019, în format electronic, la adresa: natalia.patrascu@justice.gov.md.
Persoana de contact: Natalia Patrașcu, consultant principal, Direcția elaborare acte normative, tel: (022) 20 14 69.

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2019 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.