print
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea conduitei funcţionarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare
18.05.2019

Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea conduitei funcţionarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare.
Proiectul Ordinului are drept scop stabilirea unor reguli clare privind organizarea și desfășurarea procedurii de monitorizare a conduitei funcționarului public cu statut special, precum și a modului de raportare despre abaterile constatate în cadrul monitorizării, potrivit prevederilor alin. (2) art. 31 din Legea nr. 300/ 2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare.
În vederea eficientizării procesului de elaborare al Ordinului menționat, solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.
Propunerile urmează a fi transmise pînă la data de 3 iune 2019, în format electronic, la adresa: ina.chetrean@justice.gov.md.
Persoana de contact: Ina Chetrean, consultant principal, Direcția elaborare acte normative, tel: (022) 20 14 69.

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2019 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.