print
Anunţ cu privire la consultarea opiniei publice privind aplicarea prevederilor art. 307 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002
26.07.2019

Avînd în vedere recentele evenimente pe segmentul justiției, implicit opiniile expuse în cadrul Forumului „Reformarea justiției și combaterea corupției" din 23 iulie 2019, precum și discuțiile în rîndul actorilor justiției privind necesitatea abrogării art. 307 Codul penal al Republicii Moldova, Ministerul Justiției inițiază consultarea opiniei publice și solicită tuturor subiecților interesați, autorităţilor publice, partenerilor naționali și internaționali, asociațiilor reprezentative ale autorităților publice locale, societății civile, să se pronunțe cu opinii argumentate în privința aspectelor legate de aplicarea prevederilor art. 307 din Codul penal al Republicii Moldova.

Cei interesați pot prezenta, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț, propunerile și recomandările însoțite de argumentele de rigoare la adresa de e-mail: daniela.ciornii@justice.gov.md.

Datele de contact ale persoanei responsabile:
Ciornîi Daniela - consultant, Direcția elaborare acte normative
Tel.: 0 (22) 20 14 26;
Email: daniela.ciornii@justice.gov.md.

 

 

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.