print
Anunţ privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului privind regimul juridic al cadourilor
24.10.2019

Ministerul Justiţiei anunţă despre inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului privind regimul juridic al cadourilor.
Proiectul urmează a fi elaborat în contextul eficientizării instrumentelor de integritate prevăzute de Legea integrității nr. 82/2017.
Menționăm că, „Asigurarea respectării regimului cadourilor" reprezintă una dintre activitățile prevăzute în Planul de Acțiuni al Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 aprobat prin Hotărîrea nr. 56/2017.
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind regimul juridic al cadourilor va avea drept obiectiv major consolidarea cadrului anticorupție în Republica Moldova în concordanță cu standardele europene și internaționale.
În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului menționat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.
De asemenea, menționăm că o analiză a Hotărîrii Guvernului nr. 134/2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol a fost efectuată în cadrul proiectului „Combaterea Corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire (CLEP)" și în contextul căreia se recomandă revizuirea cadrului normativ în domeniu în scopul actualizării acestuia la noile standarde anticorupție.
Propunerile urmează a fi transmise până la data de 1 noiembrie 2019, în format electronic, la adresa: adriana.dodon@justice.gov.md.

Persoană de contact: Adriana Dodon, consultant, Direcția elaborare acte normative, tel: (022) 20-14-27.

 

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.