print
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
10.07.2020

Întru executarea prevederilor pct. 11 sbp. 3) din Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 23/2019, 

Legii nr. 100/2018 cu privire la actele normative și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar în vederea transferării sistemului organelor de probațiune din grupul ocupațional ,,Administrație publică (A)" la  ,,Grupul ocupațional ,,Justiție (B)".

În acest context, Ministerul Justiției solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin consultarea Analizei Impactului de fundamentare a proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a proiectului preliminar

Propunerile și recomandările însoțite de argumentele de rigoare pot fi prezentate pînă la data de 23 iulie 2020 inclusiv, la adresa de e-mail: secretariat@justice.gov.md și daniela.ciornii@justice.gov.md.

Datele de contact ale persoanei responsabile:  

Ciornîi Daniela - consultant superior, Direcția elaborare acte normative

Tel.: 0 (22) 20 14 26;

Email: daniela.ciornii@justice.gov.md.

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.