print
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind răspândirea informațiilor false ce afectează securitatea națională)
11.07.2020

Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului  de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate modificări în unele legi, în vederea contracarării fenomenului de răspândire a informațiilor false ce afectează securitatea națională .

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului dat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 31 iulie 2020, în format electronic, la adresa: cristian.postovanu@justice.gov.md.

Persoana de contact: Cristian Postovanu, consultant, Direcția elaborare acte normative, tel: (022) 201427.

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.