print
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind gestionarea eficientă a stărilor de urgență)
29.07.2020

 

Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului  de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operatemodificări în unele legiîn vederea remedierii carențelor legislative cu privire la gestionarea eficientă a stărilor de urgențăși lichidării deficiențelor de aplicare a măsurilor la nivel instituțional pe durata stării de urgență

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului dat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecțilorinteresați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

 

Propunerile urmează a fi transmise nă la data de 10august 2020, în format electronic, la adresa: cristian.postovanu@justice.gov.md.

Persoana de contact: Cristian Postovanu, consultant, Direcția elaborare acte normative, tel: (022) 201427

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.