print
Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative(ajustarea sancțiunilor penale pentru infracțiunile de corupție)
01.08.2020

  Ministerul Justiţiei anunță inițierea procesului  de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate modificări în unele legi, în vederea ajustării sancțiunilor penale pentru infracțiunile de corupție.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului dat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 10 august 2020, în format electronic, la adresa: cristian.postovanu@justice.gov.md.

Persoana de contact: Cristian Postovanu, consultant, Direcția elaborare acte normative, tel: (022) 201427.

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.