print
Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 437/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor
19.09.2020

Ministerul Justiției anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 437/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Proiectul actului normativ are ca scop reorganizarea efectivului-limită atribuit sistemului administrației penitenciare, precum și instituirea unei noi subdiviziuni în structura și organigrama Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea implementării pct. 63 din Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice și al altor persoane juridice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1176/2010.

În vederea eficientizării procesului de implementare a acțiunii menționate, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise pînă la data de 2 octombrie 2020, în format electronic, la adresa: victor.kalughin@justice.gov.md.

Persoană de contact: Victor Kalughin, consultant, Direcția elaborare acte normative, tel: (022) 20-14-69.

 

 

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.