print
Anunț privind consultarea Proiectului Ordinul comun al Ministrului Justiţiei și Centrului Național de Expertize Judiciare cu privire la aprobarea Normelor medii lunare de efectuare a expertizelor judiciare și a constatărilor tehnico-științifice de către experții judiciari ai Centrului Național de Expertize Judiciare.
21.11.2017

Proiectul este elaborat în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar și art. 167 din Codului muncii al Republicii Moldova. În acest context, Ministerul Justiției inițiază consultările publice și invită toți subiecții interesați să prezinte propuneri cu referire la proiectul nominalizat. Propunerile şi opiniile asupra acestui proiect  urmează a fi transmise, până la data de 4 decembrie curent. Persoana de contact: Ina Chetrean, consultant principal, Direcția elaborare a actelor normative, tel: (22) 20 14 69, ina.chetrean@justice.gov.md

Proiectul Ordinul comun al Ministrului Justiţiei și Centrului Național de Expertize Judiciare cu privire la aprobarea Normelor medii lunare de efectuare a expertizelor judiciare și a constatărilor tehnico-științifice de către experții judiciari ai Centrului Național de Expertize Judiciare și nota informativă.

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.