print
Secretar de Stat, Eduard Serbenco
24.05.2013

 

Eduard SERBENCO

Secretar de Stat

Numit prin Hotărârea Guvernului nr. 1021 din 30 noiembrie 2017

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Viceministru, Ministerul Justiției al Republicii Moldova, aug. 2015 - noiem. 2017 

Prodecan, Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, dec. 2012 - aug. 2015

Consultant naţional privind drepturile omului, Proiectul PNUD-Moldova „Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova", apr. 2011 - apr. 2012

Avocat, Ministerul Justiţiei din Québec (Canada), 2006 - ian. 2012

Parajurist, Cabinetul de avocaţi Nicholl Paskell-Mede (Canada), oct. 2002 - mart. 2003

Consultant juridic, Proiectul TACIS „Asistenţă în implementarea Acordului de parteneriat şi cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeană", iunie 2001 - mai 2002

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, oct. 2000 - mai 2002

Jurisconsult, Banca comercială pe acţiuni „Universalbank", mart. 1997 - oct. 1998

Expert juridic, Organizaţia Internaţională pentru Circulaţia Rutieră (Elveţia), aug. 1995 - aug. 1996

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1993 - 2000, sept. 2012 - prezent

 

STUDII

Bachelor of Civil Law (B.C.L.) / Bachelor of Laws (LL.B.), Universitatea McGill (Canada), 2006

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Tema tezei de doctorat: „Problemele succesiunii statelor rezultate din reorganizarea teritorială a fostei URSS"

Diplôme européen des hautes études internationales, Institutul European de Înalte Studii Internaţionale (Franţa), 1994

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1993

 

PRINCIPALELE PUBLICAŢII

Drept internaţional public, vol. 1, Chişinău: Tipografia Centrală, 2014. - 328 p.

Îndrumar metodic la disciplina drept internaţional public, Chişinău: Tipografia Centrală, 2016. - 80 p.

Bargaining in the "Shadow" of Arbitration: When Mediated Settlements become Enforceable Arbitral Awards // Romanian Journal of International Law, 2012, Nos. 14-15, p. 68-93

The Relationship between Customary and Conventional Rules in International Law // Romanian Journal of International Law, 2011, No. 13, p. 84-94

Actele  organelor  de  control  al  aplicării  principalelor  tratate  ONU  în  domeniul  drepturilor omului şi situaţia lor juridică în dreptul intern al Republicii Moldova  //  Revista Română de Drept Internaţional,  2011,  nr. 13,  p. 135-152

The Protection of Cultural Property and Post-Conflict Kosovo // Revue québécoise de droit international, 2005, vol. 18.2, p. 91-125

Protecția minorităților naționale în dreptul intern al Republicii Moldova: observații critice asupra modului de reglementare a două probleme // Acta Universitatis Lucian Blaga. Iurisprudentia (Sibiu, România), 2015, nr. 1, p. 171-189

 

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Baroul din Québec (Canada), 2007 - prezent

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1994 - prezent

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - fluent

Engleza - fluent

Rusa - fluent

CV English

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2019 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.