print
Competența
14.12.2011

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiţiei.  

Direcţia are în competența sa următoarele atribuţii de bază:

- asigurarea coordonării activităţii de elaborare a politicilor sectoriale;

- examinarea multilaterală a impactului social, economic, financiar, asupra mediului etc. al politicilor elaborate;

- crearea şi consolidarea unui sistem eficient şi durabil de interacţiune a procesului de elaborare a politicilor cu procesul bugetar;

- consolidarea capacităţilor de planificare strategică, analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor.

Direcţia contribuie la activitatea de elaborare a documentelor de politici de către alte subdiviziuni structurale ale Ministerului Justiţiei sau instituţiilor subordonate acestuia, prin asigurarea concordanţei acestor politici cu concepţiile, strategiile, programele şi planurile naţionale.

Regulamentul Direcției analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.