print
Competenţa
15.12.2011

Centrul Naţional de Expertize Judiciare (în continuare Centru) este o instituţie coordonatoare a practicii expertizei judiciare. Misiunea Centrului este desfăşurarea activităţilor ştiinţifico-practice în domeniul expertizei judiciare. Activitatea Centrului este reglementată de Hotărârea Guvernului Nr.1412 din 27.12.2016 cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare.

 

Activitatea sa de bază constă în desfăşurarea activităţilor ştiinţifico-practice în domeniul expertizei judiciare; generalizarea practicilor de efectuare a expertizelor judiciare; elaborarea măsurilor de perfecţionare a practicii de efectuare a expertizei judiciare; organizarea efectuării expertizelor judiciare şi extrajudiciare; asigurarea organizării formării iniţiale şi continue a experţilor judiciari, etc.

În cadrul Centrului se efectuează expertize judiciare conform Nomenclatorului expertizelor judiciare.

 

Sarcinile principale ale Centrului sunt:

1.  elaborarea metodicilor de efectuare a expertizelor judiciare, aprobarea şi aplicarea lor în practica de expertizare, contribuind prin aceasta, la  înfăptuirea justiţiei în Republica Moldova;

2.  consolidarea colaborării interinstituţionale, cu participarea tuturor reprezentanţilor instituţiilor de expertize judiciare;

3.  generalizarea practicilor de efectuare a expertizelor judiciare, elaborarea măsurilor de perfecţionare a practicii de efectuare a expertizelor judiciare, îmbunătăţirea acesteia;

3.  efectuarea expertizelor judiciare şi extrajudiciare;

4.  instruirea iniţială şi continuă a experţilor judiciari ai Centrului;

5.  studierea practicii de expertiză judiciară din ţară şi a altor ţări şi recomandarea bunelor practici pentru aplicare în laboratoarele de expertiză judiciară ale Centrului şi ale altor instituţii de expertiză judiciară din ţară.

 

Funcţiile de bază ale Centrului sunt: 

1. elaborarea măsurilor de perfecţionare a practicii de efectuare a expertizei judiciare;

2. identificarea aspectelor problematice în domeniul expertizei judiciare şi propunerea metodelor, procedeelor şi tehnicilor de expertiză judiciară în vederea soluţionării acestora;

3. asigurarea organizării formării iniţiale şi continue a experţi lor judiciari;

4. organizarea efectuării expertizelor judiciare şi extrajudiciare;

5. organizarea conferinţelor ştiinţifice, a atelierelor de lucru, a seminarelor teoretico-practice pentru generalizarea practici lor de efectuare a expertizelor judiciare şi pentru realizarea schimbului de experienţă şi bune practici;

6. sistematizarea şi diseminarea informaţiei juridice şi ştiinţifice experţilor procedeelor şi tehnicilor de expertiză judiciară în vederea soluţionării acestora;

7. efectuarea şi organizarea recenzării rapoartelor de expertize. 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2019 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.