print
Informaţii utile
15.12.2011

Actele normative relevante activităţii: 

1. Legea Nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar;

2. Hotărârea Guvernului Nr. 1412 din 27.12.2016 cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare;

3. Hotărârea Guvernului Nr. 1052 din 12.09.2006 cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei;

4. Hotărârea Guvernului nr. 1411 din 27.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de calificare şi evaluare a experţilor judiciari, Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare şi promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calităţii de expert judiciar şi a modelului Licenţei pentru exercitarea profesiei de expert;

5. Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova Nr. 225-XV din 30.05.2003;

6. Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova Nr. 122-XV din 14.03.2003.


Întrebări frecvente: 

Întrebarea: Cum să procedez dacă nu sunt de acord cu concluziile expertului?

Răspuns: Înaintaţi toate obiecţiile faţă de raportul de expertiză ordonatorului expertizei (instanţei de judecată, organului de urmărire penală, etc.)


Întrebarea: De unde pot solicita copia raportului de expertiză efectuat?

Răspuns: Adresaţi cererea corespunzătoare ordonatorului expertizei (instanţei de judecată, organului de urmărire penală, etc.).


Întrebarea: Cum să procedez dacă am nevoie să prezint instanţei de judecată bonul de plată pentru expertiza efectuată, ce a fost predat Centrului?

Răspuns: Bonul de plată în original se păstrează în arhiva Centrului ca dovadă a achitării serviciilor de expertiză. Centrul poate elibera doar copia bonului menţionat, cu confirmarea serviciului contabilitate despre achitarea serviciilor de efectuare a expertizei. Conform art. 75 al Legii nr.68 din 14.04.2017 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, acest serviciu se efectuează contra plată. Respectiv, copia bonului de plată va fi eliberată după depunerea cererii corespunzătoare în cancelaria Centrului şi achitarea sumei de 5 (cinci) lei pe contul următor:


Date bancare CNEJ:

Ministerul Finanţelor

Trezoreria de Stat

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

Cod fiscal 1006601003636

Contul de plăţi 33114001

IBAN MD50TRPAAA142310A00826AA

Codul băncii „TREZMD2X"

 

Întrebarea: De unde pot afla dacă o persoană anumită deţine calificarea de expert judiciar?

Răspuns: Accesaţi Registrul de Stat al Experţilor Judiciari atestaţi, ce este plasat pe site-ul Ministerului Justiţiei la compartimentul „Persoane autorizate/Experţi judiciari".

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2019 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.