print
Competența
22.02.2012

Comisia guvernamentală pentru identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi recuperarea prejudiciului cauzat acestora (în continuare - Comisia) a fost instituită prin Hotărîrea Guvernului nr67 din 02.02.2012[1]. Comisia are drept obiectiv identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi recuperarea prejudiciului cauzat acestora.

Comisia va contribui la întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă persoanele civile şi colaboratorii organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi la realizarea Planului de acţiuni pentru ajutorarea acestora.

Principalele atribuţii  ale Comisiei sînt următoarele:  

(a) identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
(b)
elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni pentru ajutorarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
(c)
coordonarea acţiunilor necesare pentru ajutorarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
(d) monitorizarea şi evaluarea realizării Planului de acţiuni pentru ajutorarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
(e)
examinarea cererilor persoanelor civile şi ale colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
(f) adoptarea deciziilor privind recuperarea prejudiciului cauzat persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009;
(g)
prezentarea de propuneri Guvernului privind alocarea mijloacelor financiare necesare pentru recuperarea prejudiciului cauzat persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, în baza hotărîrii Comisiei şi actelor doveditoare prevăzute în capitolul IV al prezentului Regulament;
(h) prezentarea, conform competenţei, organelor de drept a informaţiei privind constatarea de noi circumstanţe relevante pentru reconstituirea evenimentelor din 7 aprilie 2009 spre examinare şi adoptare a măsurilor ce se impun.


[1] http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342077

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.