print
Documente necesare
22.02.2012

Pentru a fi recunoscute în calitate de victime ale evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi a beneficia de compensaţii financiare şi de alte măsuri de reabilitare, acordate de Guvern, în vederea recuperării prejudiciului cauzat, persoanele trebuie să depună la secretarul Comisiei următoarele documente în original şi copii:

1) cererea (solicitanții sunt rugați să folosească următorul ghid de completare a cerererii);
2) copia actului de identitate;
3) certificatul medical care atestă leziunile şi traumele cauzate;
4) acte procedurale privind reţinerea sau detenţia;
5) certificatul de la locul de muncă care atestă activitatea colaboratorilor de  drept în ziua de 7 aprilie 2009;
6) extrasul din carnetul de muncă (pentru colaboratorii de drept);
7) acte doveditoare şi justificative, după caz, privind efectuarea tratamentului medical necesar şi alte măsuri de reabilitare;
8) recomandarea sau concluzia medicală privind necesitatea urmării tratamentului şi altor măsuri de reabilitare.

În caz de prezentare a setului incomplet de documente, secretarul Comisiei poate solicita prezentarea de acte suplimentare şi audierea solicitantului de către membrii Comisiei pentru elucidarea circumstanţelor cazului şi daunei aduse.

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.