print
Prețuri la serviciile prestate de Direcția apostilă
23.02.2012

Depunerea actelor spre apostilare

Pe numele sau în interesul cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini sau apatrizilor.

Termenele de examinare

Pe numele sau în interesul persoanelor fizice (întreprinzătorilor) şi persoanelor juridice.

Orarul de lucru

       

100 Lei + 30 Lei

Taxa de Stat  Serviciul apostilă

3 zile lucrătoare

150 Lei + 30 Lei

Taxa de Stat    Serviciul apostilă

  Luni-vineri

08:00-16:00

100 Lei

Taxa de Stat 

5 zile lucrătoare

150 Lei

Taxa de Stat

Luni-vineri

08:00-16:00

Notă: Persoanele cu dizabilităţi severe și accentuate, precum și persoanele care necesită intervenții medico-chirurgicale urgente, la prezentarea confirmării, beneficiază de o reducere a tarifului pentru serviciul apostilă de  50 %.

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.