print
Competența
12.02.2013

Serviciul audit intern acordă consultanţă conducerii Ministerului cu privire la procesele de management al riscurilor ṣi de control, ṣi oferă recomandări privind îmbunătăţirea eficacităţii acestora, generînd valoare adăugată și îmbunătățind activităţile întregii entităţi. 

Responsabilități: 

·   Asigurarea și consilierea conducerii privind buna funcţionare a sistemelor de management şi control din cadrul entităţii;

·   Efectuează activităţi de audit public intern în vederea evaluării dacă sistemul de management financiar şi control al Ministerului Justiţiei este transparent şi conform cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Carta de audit intern (Regulamentul intern)

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.