print
Informații utile
12.02.2013
  • Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 1041 din 20.12.2013 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017;
  • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public;
  • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament - model de funcţionare a unităţiide audit intern);
  • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public;
  • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 105 din 15.07.2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public;
Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.