print
Competența
12.02.2013

Direcția relații internaţionale este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiției.
Direcţia are în competența sa următoarele atribuţii de bază:
- elaborează şi avizează proiecte de tratate internaţionale; participă, în condiţiile legii, la negocierea tratatelor internaţionale cu alte state şi organizaţii internaţionale;
- monitorizează realizarea și asigură raportarea asupra acțiunilor incluse în Agenda de Asociere RM - UE pe segmentul justiției şi drepturilor omului, în cadrul Acordului de Asociere şi a Acordului de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi UE;
- cooperează cu structurile şi organizaţiile internaţionale, precum şi cu autorităţile similare din alte state, încheind acorduri de colaborare (cu sau fără statut de tratat internațional) cu organele respective ale statelor străine şi cu organizaţiile internaţionale;
- întocmeşte rapoarte periodice privind implementarea tratatelor internaţionale ce ţin de competenţa Ministerului;
- elaborează studii de compatibilitate și formulează propuneri în vederea semnării / ratificării / aderării / acceptării de către Republica Moldova a tratatelor internaționale în domeniul justiţiei și drepturilor omului;
- examinează şi înaintează propuneri referitoare la ajustarea legislaţiei Republicii Moldova la obligaţiile asumate de aceasta prin tratatele internaţionale;
- coordonează procesul de solicitare şi de implementare în legislaţia naţională a recomandărilor formulate de către experţii Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei;
- asigură funcționalitatea Comitetului naţional de consultanţă şi coordonare a punerii în aplicare a dreptului umanitar;
- asigură accesarea şi implementarea proiectelor de asistenţă externă pe domeniul de competență al Ministerului.

Regulamentul Direcției relații internaţionale

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.