print
Informații utile
12.02.2013

     Lista actelor normative/legislative

 

          Lista tratatelor bilaterale în domeniul justiţiei

  •  Acord de colaborare între Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Federaţiei Ruse, Semnat la Moscova la 24.06.2002, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 252 din 10.03.2003

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Bulgaria, Semnat la Chişinău la 16.01.2003, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 233 din 04.03.2003

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Populare Chineze, Semnat la Beijing la 20.11.2001, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 230 din 04.03.2003

·        Protocol de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Turcia, Semnat la Ankara la 04.06.2003, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 04.08.2003

·        Memorandum de înţelegere privind colaborarea dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Ungare, Semnat la Budapesta la 20.02.2003, În vigoare din 20.02.2003

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Ucrainei, Semnat la Kiev la 18.05.2001, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 882 din 23.08.2001

·        Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind schimbul informaţiei în domeniul juridic, Semnat la Taşkent la 17.12.1998, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 220 din 29.03.1999

·        Acord de colaborare între Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Uzbekistan, Semnat la Taşkent la 17.12.1998, În vigoare din 17.12.1998

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Belarus, Semnat la Chişinău la 06.04.2004, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 31.05.2004

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Albania, Semnat la Chişinău la 11.06.2004, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 1161 din 22.10.2004

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Azerbaidjan, Semnat la Baku la 26.10.2004, aprobat prin:  Hotărîrea Guvernului nr. 156 din 10.02.2005

·        Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Lituania, Semnat la Vilnius la 27.09.2005, În vigoare din 27.09.2005

-    Acordul de colaborare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Expertize Judiciare al Republicii Belarus în domeniul activității de expertiză judiciară,semnat la Chșinău în data de 19.04.2018,aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1072 din 08.11.2018. 

-    Acord de cooperare între Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al României, Semnat la Bucureşti la 20.05.2010, aprobat prin: Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 22.07.2010 

  

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.