print
Lista candidaților care au promovat proba scrisă si sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
11.09.2018

de specialist principal în Direcția apostilă și legalizare

Nr.

d/o

Numele,  prenumele

Nota finală obţinută la proba scrisă

Comentarii

1.

Mîrzac Iuliana

8

admis

de specialist principal în Direcția prelucrare și difuzare a actelor juridice

Nr.

d/o

Numele,  prenumele

Nota finală obţinută la proba scrisă

Comentarii

1.

Mazarenco Marcela

9.8

admis

de șef în Direcția sisteme informaționale în sectorul justiției

Nr.

d/o

Numele,  prenumele

Nota finală obţinută la proba scrisă

Comentarii

1.

Bujor Nicolai

9.6

admis

de specialist superior în Direcția sisteme informaționale în sectorul justiției

Nr.

d/o

Numele,  prenumele

Nota finală obţinută la proba scrisă

Comentarii

1.

Croitoru Radu

6.8

admis

Interviul se va desfăşura în incinta Ministerului Justiţiei în data de 12 septembrie 2018, ora 1100,biroul 104.

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.