print
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist superior (perioadă determinată), Direcția prelucrare și difuzare a actelor juridice
25.09.2019

Specialist superior (perioadă determinată), Direcția prelucrare și difuzare a actelor juridice

1. Vulpe Eugeniu* admis
2. Lungu Violina* admis


*NOTĂ: Persoanele care au depus dosarul de concurs prin poştă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor sau copiile autentificate de notar pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.


Proba scrisă se va desfăşura în incinta Ministerului Justiției în data de 2 octombrie 2019, ora 10.00, sala 104.

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.