print
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (perioadă determinată) în Direcția prelucrare și difuzare a actelor juridice
10.10.2019

Nr.

Numele, prenumele candidatului

Nota finală la concurs

Comentarii

1.

Vulpe Eugeniu

8.21

Învingător al concursului

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.